Sociale media

Open the menu

“Toen de soldaten kwamen, hebben ze haar hele familie doodgeschoten, het huis in brand gestoken en haar daarna gewoon op het vuur gesmeten.”

Twitter
Facebook
Stories
don

Mathias Vermaelen werkte afgelopen zomer als arts in het vluchtelingenkamp in Uhkia, Bangladesh. Daar ondersteunde hij de basiszorg voor de vele Rohingya die in het kamp leven. Het verhaal van het Rohingya-meisje is slechts één van de vele verhalen die Mathias mee naar huis bracht. In juni 2018 hadden onze teams ter plekke op een jaar tijd meer dan 650.000 consultaties. Daarvan werden meer dan 13.000 patiënten opgenomen in de klinieken van Artsen Zonder Grenzen; we verzorgden 2680 patiënten met geweldgerelateerde verwondingen.

Ontheemden

Op dit moment zijn meer dan 65 miljoen mensen wereldwijd ontheemd - het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Veel ontheemden vluchten om te ontsnappen aan vervolging, armoede en oorlog in hun thuislanden. Volgens cijfers van het UNHCR (de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN) zijn de belangrijkste oorzaken van de huidige crisis de conflicten in de Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan en de vervolging van Rohingya’s in Myanmar. In totaal sloegen in 2017 ruim 16 miljoen mensen op de vlucht.  De voornaamste landen van herkomst zijn Palestina, Syrië, Afghanistan, Zuid-Soedan, Myanmar en Somalië.

Van de landen die wereldwijd opvang bieden prijkt Turkije met stip bovenaan: het vangt 3,5 miljoen mensen op, vooral uit buurland Syrië. Daarna volgen Pakistan (1,4 miljoen, voornamelijk Afghanen), Oeganda (1,4 miljoen, vooral vluchtelingen uit buurlanden Congo en Zuid-Soedan), Libanon en Iran. Gemeten naar het aantal vluchtelingen per duizend inwoners is Libanon het meest gastvrije land. Vijf van de tien landen met het hoogste percentage vluchtelingen op hun totale bevolking liggen ten zuiden van de Sahara in Afrika en zijn zelf straatarm.

In Europa hebben regeringen afspraken gemaakt met Libië om te voorkomen dat migranten en vluchtelingen hun kusten bereiken. Daardoor stelt Europa hen bloot aan foltering, detentie, uitbuiting en criminele afpersing. In Oceanië vinden vergelijkbare praktijken plaats: Australië past een offshore detentiebeleid toe op het eiland Nauru, waar gezinnen gescheiden worden en er voor migranten en vluchtelingen geen toekomst is.

Wat doet Artsen Zonder Grenzen?

Als internationale medische en humanitaire hulporganisatie verlenen onze teams medische en psychologische zorg aan kwetsbare ontheemde bevolkingsgroepen over de hele wereld.
In de eerste plaats verzekeren we de vitale behoeften van de bevolking: voorziening van drinkwater, voedsel en onderdak. Zodra aan die vitale behoeften is tegemoetgekomen, worden medische programma's opgestart, waaronder ook mentale gezondheidszorg, evenals voedings- en gezondheidsprogramma's.

In kampen voor ontheemden of vluchtelingen kunnen een gebrek aan voorafgaande vaccinatie, verminderde of geen toegang tot drinkwater en gebrekkige sanitaire installaties leiden tot de verspreiding van ziekten, zoals cholera of zoals mazelen. Vooral kinderen onder de vijf jaar zijn kwetsbaar wanneer zulke epidemieën uitbreken.

Mensen die in deze kampen wonen, kunnen ook specifieke gezondheidsbehoeften hebben, vooral wanneer ze gewapende conflicten zijn ontvlucht, zoals Irak of Syrië. De wonden die deze mensen hebben opgelopen, tijdens het conflict of tijdens hun vlucht, kunnen chirurgische ingrepen vereisen en geestelijke trauma’s veroorzaken.

 

Twitter
Facebook
Stories
don