Sociale media

  • NL
Open the menu

"We hebben de hele nacht bloed en speeksel moeten afzuigen met een klein manueel pompje om hem in leven te houden."

Twitter
Facebook
Stories
don

Twee jaar geleden werkte Henryk Bonte als 'vliegende dokter' vanuit Pibor in Zuid-Soedan. In verschillende medische posten en klinieken in de buurt voerde hij er bijna een jaar lang consultaties uit. Chirurgische spoedgevallen, zoals het jongetje uit het verhaal, worden door het team ter plaatse altijd doorverwezen naar een ziekenhuis. Maar meestal is een snelle reactie, met de middelen die er zijn ter plekke, nodig om levens te redden.

De gevolgen van een conflict

In 2017 leefde het geweld tegen burgerbevolking opnieuw op in Myanmar, de Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Irak. In Syrië, Nigeria en Jemen ging het onverminderd door. Hele gemeenschappen hebben de prijs betaald voor dat geweld met mensenlevens, verwondingen of het verlies van hun ganse hebben en houden. Miljoenen mensen zijn op de vlucht, op zoek naar veiligheid.

Conflicten kunnen veel gevolgen hebben. Angst voor geweld of vervolging ontwortelt hele gemeenschappen. Oorlogen verdrijven niet alleen honderdduizenden mensen, maar verstoren ook het zorgsysteem en de voedsel- en medicijnvoorraad, wat leidt tot ondervoeding en epidemieën. Bevolkingsgroepen in conflictgebieden hebben daarom behoefte aan uitgebreide medische hulp.

Wat doet Artsen Zonder Grenzen?

Arsten Zonder Grenzen is neutraal en onpartijdig. Onze teams bieden zorg, aan beide kanten van het conflict, volgens de noden ter plekke en doen al het nodige om mensen die lijden te helpen. Als onze teams door strijdende fracties worden gezien als partijdig, lopen zij het risico om de noodlijdende bevolking niet te kunnen bereiken of om zelf aangevallen te worden. Elk project is dus onderworpen aan specifieke veiligheidsregels. Artsen Zonder Grenzen probeert steeds haar onafhankelijkheid te bewijzen aan strijdende partijen door te benadrukken dat de fondsen die worden aangewend voor een project uitsluitend afkomstig zijn van individuele schenkingen en niet van regeringen.

In contexten van conflict worden onze teams vaak geconfronteerd met een tekort aan medische voorzieningen en lokaal medisch personeel. Artsen Zonder Grenzen zorgt er dan voor dat de bevolking toegang heeft tot eerstelijnsgezondheidszorg. Die toegang kan worden geboden door de installatie van een kliniek of door mobiele klinieken. Die laatste hebben het voordeel zich te kunnen verplaatsen, mee met de zich verplaatsende bevolking.

Het is voor onze teams essentieel om oorlogsgewonden, slachtoffers van geweld en vrouwen die op het punt staan te bevallen, chirurgisch te behandelen. In de buurt van de frontlinies of in gebieden die totaal geen toegang hebben tot zorg, is chirurgie essentieel voor het overleven van patiënten. Onze chirurgen opereren vaak in moeilijke omstandigheden en met soms zeer beperkte middelen. Of de patiënten nu gewond raakten door explosies, geweerschoten of slachtoffer werden van een ongeval, allemaal hebben ze urgente zorg nodig, omdat de transfer naar een ziekenhuis vaak erg moeilijk is, soms zelfs onmogelijk.

Onze operatiekamers bevinden zich niet noodzakelijkerwijs in solide gebouwen. In bepaalde contexten installeren onze logistieke teams opblaasbare constructies, zetten ze tenten op of monteren ze een operatiekamer in zeecontainers, zoals bijvoorbeeld in Haïti of Kenia

Door zorg te bieden aan de gewonden en te reageren op essentiële gezondheidsproblemen, zoals ondervoeding en epidemieën, heeft Artsen Zonder Grenzen recent levensreddende zorg geboden aan bevolkingsgroepen in bijvoorbeeld Irak, Jemen en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ook in Myanmar en Syrië stelden we vast dat de bevolking geen directe toegang had tot eerstelijnszorg. Daar hebben we onze hulp gericht op de vluchtende bevolking.

Twitter
Facebook
Stories
don