Sociale media

Open the menu

We hervatten ons reddingswerk op de Middellandse Zee

Artsen Zonder Grenzen keert terug naar de centrale Middellandse Zee om haar zoek- en reddingsactiviteiten opnieuw voort te zetten. We charteren dit maal een eigen schip, de Geo Barents. We weigeren aan de zijlijn te blijven toekijken terwijl op zee de menselijke tragedie maar blijft voortduren.

Méditerranée MSF Geo Barents
De Geo Barents, het schip dat we charteren om onze zoek- en reddingswerken voort te zetten.  © AZG, mei 2021

We zijn nodig: dit jaar 500 mensen gestorven op zee

Bootjes in nood met vluchtelingen en migranten die de dodelijke oversteek vanuit Libië naar Europa blijven maken – op zoek naar veiligheid – snellen we nu weer te hulp. Sinds het begin van dit jaar zijn meer dan 500 mensen omgekomen bij hun poging om vanuit Libië het centrale deel van de Middellandse Zee over te steken.

terug naar libië = terug naar slavernij en dodelijk geweld

Wie de oversteek overleeft, loopt groot risico te worden onderschept door de Libische kustwacht. Zij worden vervolgens teruggebracht naar het onveilige Libië, waar ze opnieuw belanden in een cyclus van dodelijk geweld, slavernij, mishandeling, foltering en seksueel geweld.

Europees beleid kost mensenlevens

Met onze zoek- en reddingswerken willen we – net als vele andere ngo’s – mensenlevens redden op zee. De afgelopen jaren heeft Europa met een opzettelijk beleid - dat Libië steunt - keer op keer gefaald om mensen in gevaar bij te staan. Meer nog, Europa heeft het levensreddende werk van ngo’s als Artsen Zonder Grenzen structureel tegengewerkt en gecriminaliseerd. Niet enkel heeft de EU met haar opzettelijk beleid honderden doden op haar geweten, het lijden van duizenden kinderen, vrouwen en mannen in Libische detentiecentra - allen op de vlucht voor een onhoudbare situatie in hun thuisland - wordt bewust en structureel voortgezet.

EU: start met reddingswerk, stop met terugkeer naar libië te steunen

Artsen Zonder Grenzen roept de EU nogmaals op om de steun aan de Libische kustwacht en de gedwongen terugkeer van mensen naar Libië te stoppen. De EU-lidstaten moeten ervoor zorgen dat in het centrale deel van de Middellandse Zee dringend opnieuw een proactief opsporings- en reddingsmechanisme in werking wordt gesteld.