Sociale media

Open the menu

Middellandse Zee

In 2022 heeft Artsen Zonder Grenzen  haar zoek- en reddingsactiviteiten om mensen te helpen die de gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee doen, verdergezet ondanks toenemende operationele en politieke uitdagingen.  

Lees meer over onze activiteiten in kader van migratie in het AZG-migratierapport:

AZG-migratierapport 2022

Onze activiteiten in het Middellandse Zeegebied in 2022

Na elke redding boden we medische en psychologische hulp aan de overlevenden, van wie velen leden aan onderkoeling, brandwonden en zeeziekte. We behandelden ook huidaandoeningen en algemene lichaamspijnen, vaak het gevolg van de erbarmelijke leefomstandigheden en het geweld dat mensen in Libië. Veel overlevenden meldden ook marteling of seksueel geweld.  

Tijdens een operatie in juni redde ons team tientallen mensen uit een rubberboot die uit elkaar was gevallen. Maar liefst 30 mensen verdronken en één vrouw die we aan boord brachten kon niet worden gereanimeerd.  

Onze teams hadden vaak te maken met lange wachttijden op een veilige plek, waar overlevenden van boord konden gaan. Zo hebben mensen gemiddeld negen dagen aan boord doorgebracht. De Italiaanse autoriteiten probeerden in november een beleid van selectieve 'ontscheping' in te voeren, waarbij aanvankelijk alleen diegenen die als kwetsbaar werden beschouwd het schip mochten verlaten. Maar toen de geestelijke gezondheid van de overlevenden snel verslechterde en de situatie onhoudbaar werd, konden uiteindelijk alle overgeblevenen van boord en werd er afgezien van het beleid. 

De operationele ruimte voor opsporings- en reddingsactiviteiten in het Middellandse Zeegebied werd verder beperkt aan het einde van het jaar. De Italiaanse autoriteiten begonnen NGO-schepen te dwingen om verder noordwaarts langs de Italiaanse kust aan te meren, waardoor deze schepen voor langere perioden buiten de opsporings- en reddingszone kwamen te liggen. De reeds ontoereikende capaciteit om levens te redden werd zo nog verder beperkt. 

Deze situatie verergerde nog meer door een nieuw decreet, goedgekeurd door de Italiaanse ministerraad in december 2022, dat bepaalt dat ngo's een haven moeten aanvragen en er meteen naartoe moeten varen nadat ze een redding op zee hebben aangedaan, in plaats van op zee te blijven en andere boten in nood te zoeken.

Artsen Zonder Grenzen blijft de dodelijke gevolgen van het Europese migratiebeleid en en het ontbreken van veilige en legale migratieroutes veroordelen, en roept de EU en Europese regeringen op om hun steun voor gedwongen terugkeer naar Libië op te schorten.