Sociale media

Open the menu

De EU-commissie faalt als bewaker van de EU-verdragen: AZG dient klacht in bij EC

Samen met vier  andere ngo's heeft Artsen Zonder Grenzen (AZG) een klacht ingediend bij de Europese Commissie (EC) over de Italiaanse wet 15/2023. De wet bepaalt dat civiele reddingsschepen aan havens worden toegewezen die ver verwijderd zijn van het gebied waar de redding effectief plaatsvond, om er de geredde mensen te ontschepen.

Deze omstreden wet baart ernstige zorgen over de overeenstemming met de relevante EU-wetgeving en de verplichtingen van de EU-lidstaten onder internationaal recht met betrekking tot opsporings- en reddingsactiviteiten op zee.

Lees het AZG migratierapport 

 

In januari 2023 voerde Italië een nieuw decreet in dat in maart wet werd. De wet 15/2023 verbiedt zoek- en reddingsvaartuigen om meer dan één reddingsoperatie tegelijk uit te voeren. Zoek- en reddingsvaartuigen zijn verplicht om na een reddingsoperatie direct naar de toegewezen veilige plaats te navigeren; dit houdt in dat vaartuigen die onderweg zijn naar de veilige haven geen hulp mogen verlenen aan andere vaartuigen in nood. De wet verplicht kapiteins van vaartuigen die een redding hebben uitgevoerd ook om niet-gespecificeerde informatie te verstrekken aan de Italiaanse autoriteiten over de uitgevoerde redding; wat in de praktijk heeft geleid tot het opvragen van informatie die in feite niet relevant is voor de autoriteiten.

Bovendien wordt de nieuwe wet verergerd door de recente praktijk van de Italiaanse autoriteiten om verre havens toe te wijzen om overlevenden na redding van boord te laten gaan. Dit beleid is in geen enkele wetgeving opgenomen, maar is sinds december 2022 een gangbare praktijk geworden, waarbij zoek- en reddingsvaartuigen vaak veilige plaatsen toegewezen krijgen in Noord-in plaats van Zuid-Italië. Hierdoor neemt hun reistijd aanzienlijk toe en wordt de tijd in de zoek- en reddingszone wordt beperkt.

De combinatie van deze maatregelen leg ongerechtvaardigde beperkingen op aan zoek- en reddingsoperaties en het vermogen van civiele reddingsacties om levens op zee te redden wordt drastisch beperkt.

De toegenomen reistijd naar veilige plaatsen in Noord-Italië brengt trouwens fysieke en mentale gezondheidsrisico's met zich mee voor de geredde mensen aan boord. "Het toewijzen van veilige havens op meer dan 1.000 km afstand van een reddingsactie schaadt het fysieke en psychologische welzijn van overlevenden", zegt Josh, kapitein van SOS Humanity's reddingsschip Humanity 1. "De 199 mensen die we onlangs hebben gered, waaronder zwangere vrouwen en baby's, waren gedwongen om ongeveer 1.300 km te reizen om in Italië van boord te gaan, hoewel andere Italiaanse havens veel dichterbij waren.”

Steun onze acties 

Artsen Zonder Grenzen, Oxfam Italia, SOS Humanity, ASGI en EMERGENCY roepen de EC op om de Italiaanse wet 15/2023 en de praktijk van het toewijzen van verre havens onmiddellijk te onderzoeken.

Als bewaker van de EU-verdragen is het de verantwoordelijkheid van de EC om ervoor te zorgen dat de EU-lidstaten de relevante wetgeving naleven. De EC is verantwoordelijk om halt te roepen op de belemmering van het levensreddende werk van zoek- en reddings-ngo's. In plaats daarvan zouden ngo's moeten worden opgenomen in door de staat geleide en proactieve opsporings- en reddingscapaciteiten in het centrale Middellandse Zeegebied.