Sociale media

  • NL
Open the menu

We gaan weer aan het werk in twee detentiecentra in Libië

Drie maanden geleden besloten we na een reeks van verontrustende incidenten om ons medisch werk in twee detentiecentra in Tripoli, Libië, tijdelijk stop te zetten. Een moeilijke beslissing die we namen in overeenstemming met de medische ethiek en humanitaire beginselen: we konden eenvoudigweg niet langer toekijken hoe migranten en vluchtelingen in deze centra ernstig werden mishandeld. Vandaag staan onze medische teams deze mensen in die twee centra weer bij en hebben we opnieuw toegang tot een derde centrum.

Dit is het detentiecentrum van Abu Salim. Migranten en vluchtelingen die passeren door Libië worden willekeurig opgepakt en opgesloten in detentiecentra. Hier werden ze gefolterd en mishandeld.
Dit is het detentiecentrum van Abu Salim. Migranten en vluchtelingen die passeren door Libië worden willekeurig opgepakt en opgesloten in detentiecentra. Hier werden ze gefolterd en mishandeld, in schrijnende levensomstandigheden. ©  Guillaume Binet, 2017.

Basisvoorwaarden tegemoetgekomen: mensen worden beter behandeld

Dat onze teams de centra weer zullen bezoeken, volgt op recente garanties die we kregen van de Libische autoriteiten: zij verzekeren ons nu dat aan bepaalde basisvoorwaarden zal worden voldaan. Het Libische directoraat voor illegale migratie garandeert ons nu dat zij:

  • geweld tegen de opgesloten mensen zullen voorkomen,
  • de veiligheid van onze teams zullen waarborgen,
  • ongehinderde en duurzame toegang zullen verlenen aan onze teams tot de detentiecentra,
  • ongehinderde en duurzame toegang zullen verlenen aan vluchtelingen en migranten tot onze medische diensten.

Terug aan het werk in Al-Mabani, Abu Salim en Shara Zawiya

Op 15 september zijn onze teams in Tripoli opnieuw begonnen met medische consulten te geven aan de detentiecentra van Al-Mabani, Abu Salim en Shara Zawiya. We bieden broodnodige medische zorg aan mannen, vrouwen en kinderen die in deze detentiecentra worden vastgehouden en die anders zeer minimale toegang tot gezondheidszorg zouden hebben.

404 patiënten in de eerste week

In deze eerste week hebben onze dokters 404 patiënten onderzocht en behandeld, waaronder 30 kinderen jonger dan 15 jaar. We constateren vooral huidziekten, maag- en darmstoornissen en infecties van de bovenste luchtwegen - ziektes die te wijten zijn aan de slechte omstandigheden waarin zij worden vastgehouden.

Detentiecentra moeten worden gesloten

Hoewel we verheugd zijn dat we deze mensen weer kunnen bijstaan en dat de Libische autoriteiten stappen ondernemen om wantoestanden in de centra aan te pakken, blijven we met klem oproepen dat er einde moet komen aan het systeem van willekeurige detentie van migranten en vluchtelingen in Libië.

  • De detentiecentra moeten worden gesloten
  • All mensen die er worden vastgehouden moeten worden vrijgelaten
  • Deze mensen moeten adequate humanitaire hulp en bescherming krijgen