Sociale media

Open the menu

Syrië: miljoenen levens op het spel als de humanitaire grensdoorgangen zouden sluiten

Meer dan 4 miljoen mensen in Noordwest-Syrië zijn volledig afhankelijk van humanitaire hulp om te overleven. Essentieel om die humanitaire hulp te kunnen garanderen, is het openblijven van grensdoorgangen, waarlangs medisch personeel en materiaal het land binnenraakt. De grensdoorgangen zijn jaren geleden vastgelegd in een VN-resolutie. Die resolutie vervalt op 10 juli van dit jaar en wordt opnieuw gestemd in de VN-Veiligheidsraad.

Oproep voor Syrië: humanitaire grensdoorgangen moeten openblijven

Artsen Zonder Grenzen roept de VN-Veiligheidsraad op: verleng de resolutie koste wat het kost. Miljoenen Syrische burgers worden anders dringende en essentiële humanitaire en medische hulp ontzegd.

Onder andere in de ontheemdenkampen in Noordwest-Syrië verdelen onze teams essentiële goederen zoals water, dekens, tenten, hygiënekits... Al dit materiaal, maar ook geneesmiddelen, vaccins of essentiële medische apparatuur komen de regio binnen via de grensdoorgangen.  materiaal (
Onder andere in de ontheemdenkampen in Noordwest-Syrië verdelen onze teams essentiële goederen zoals water, dekens, tenten, hygiënekits... Al dit materiaal, maar ook geneesmiddelen, vaccins of essentiële medische apparatuur komen de regio binnen via de grensdoorgangen.  © AZG, mei 2020.

VN-resolutie: waarover gaat het?

De VN-resolutie stond van juli 2014 tot begin 2020 vier grensdoorgangen toe voor verkeer van humanitaire hulp in Syrië. De resolutie werd jaarlijks herzien en verlengd door de VN-Veiligheidsraad. Belangrijk, om de stroom van humanitaire hulp naar gebieden die niet onder controle van de Syrische regering staan, op gang te houden.

Van 4 grensdoorgangen naar 1. Nu naar 0?

In 2019 en 2020 spraken Rusland en China hun veto uit over de verlenging van de volledige resolutie. Drie van de vier goedgekeurde grensovergangen werden geschrapt: Bab al-Salam, Al-Yarubiyah en Al-Ramtha. Enkel de huidige grensovergang, Bab al-Hawa, bleef over als formele humanitaire doorgang naar Syrië. Op 10 juli 2021 wordt opnieuw gestemd over de resolutie: de laatste humanitaire toegangsweg naar Syrië dreigt nu ook te worden gesloten.

Catastrofe voor miljoenen Syriërs

Na een decennium van oorlog is de verlenging van de resolutie van de Veiligheidsraad nu kritischer dan ooit. Het leven van miljoenen mensen, voor het merendeel vrouwen en kinderen, hangt ervan af. Als de toestemming – om met humanitaire hulp Syrië binnen te mogen - niet wordt verlengd, dreigt een regelrechte catastrofe voor deze mensen in Noordwest-Syrië.  Humanitaire en medische hulp zouden drastisch worden beperkt. En dat in een context waarin nu al mensen hopeloos op zoek zijn naar essentiële levensgoederen en medische zorg.

Essentiële geneesmiddelen, materiaal, vaccins… komen nu allemaal binnen via 1 grensovergang

Artsen Zonder Grenzen is één van de weinige hulpverleners die nog overblijven in Syrië. Ook wij zullen voor enorme uitdagingen komen te staan, als de resolutie niet unaniem wordt aangenomen. De meeste ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen zouden niet over de nodige medische voorraden beschikken, waardoor het leven van patiënten in gevaar zou komen. Ook de COVID-19-respons komt zo in gevaar: persoonlijke beschermingsmiddelen, zuurstoftanks, ademhalingstoestellen, essentiële geneesmiddelen en COVID-19-vaccins… ze komen allemaal het land binnen via de grensovergang van Bab al-Hawa.

Artsen Zonder Grenzen kan nog hulp invoeren, maar kan niet alle hiaten in de hulp opvullen

Hoewel Artsen Zonder Grenzen geen gemandateerde uitvoerende partner van de VN is en niet alleen afhankelijk is van de resolutie van de VN-Veiligheidsraad voor de doorstroom van hulp in Syrië, zullen onze teams een eventuele sluiting zeker onmiddellijk voelen. Nu al is zeker dat we het hiaat dat zal ontstaan in de hulp, niet zullen kunnen beantwoorden.

Geen toevoer meer van medicijnen, voedsel, water?

"De grensovergang Bab al-Hawa is momenteel de enige levensader voor het gouvernement Idlib, in het noordwesten van Syrië. Als deze levensader wordt afgesneden, zullen we te maken krijgen met vele vormen van dood. Als de toevoer van medicijnen stopt, kunnen we misschien geen patiënten meer behandelen, omdat onze huidige voorraad maar drie maanden meegaat. En als de toevoer van voedsel en drinkbaar water stopt, zouden ziekten en epidemieën zowel plaatselijke bevolking als de vele ontheemden die hier leven, treffen. Sommige mensen in dit gebied zijn al meer dan 14 keer moeten vluchten voor oorlog en zijn volledig afhankelijk van humanitaire hulp", stelt één van onze coördinatoren in Noordwest-Syrië.

Oproep aan de VN-Veiligheidsraad: verleng de resolutie!

Artsen Zonder Grenzen roept alle leden van de VN-Veiligheidsraad op om de resolutie absoluut te verlengen en de grensovergangen Bab al-Salam in het noordwesten en Al-Yarubiyah in het noordoosten weer in gebruik te nemen. De grensovergangen blijven de enige levensvatbare humanitaire kanalen om de permanente en groeiende noden in Noord-Syrië te blijven beantwoorden.