Sociale media

Open the menu

Spaar het leven van de burgers in Aleppo

Artsen Zonder Grenzen is woedend over het geweld tegen burgers in Aleppo en de passieve reactie van de partijen die er iets kunnen aan doen. We roepen alle strijdende partijen op hun verplichting om burgers te beschermen na te komen, zowel in belegerde gebieden als in nieuw veroverde gebieden.

Alle pogingen door de VN, AZG en andere organisaties om humanitaire hulp binnen te laten in de belegerde delen van Oost-Aleppo zijn mislukt. Mensen kregen niet de kans te vluchten wanneer en naar waar ze wilden. Het was onmogelijk om patiënten te evacueren, ziekenhuizen te bevoorraden of mensen in nood te helpen. Alle betrokken partijen zijn hiervoor verantwoordelijk.

La ville d'Alep

Er is nog steeds medisch personeel aan het werk in deze extreme omstandigheden in Oost-Aleppo. Zij vrezen voor hun lot. Medisch personeel en de patiënten zijn beschermd door het Internationaal Humanitair Recht.

Artsen Zonder Grenzen maakt zich ernstig zorgen om het lot van de burgers in een conflict dat opvalt door de vele wreedheden tegen burgers.