Sociale media

  • NL
Open the menu

Pakistan: AZG draagt medische activiteiten in het ziekenhuis van Dargai over


Vijf jaar nadat Artsen Zonder Grenzen met haar activiteiten in het ziekenhuis van Dargai begon, worden die overgedragen aan de Pakistaanse overheid.


Sinds december 2007 bieden de teams van Artsen Zonder Grenzen in Dargai, samen met medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, gratis medische zorg, waaronder ook spoeddiensten en chirurgische ingrepen. Er is zelfs een kraamafdeling.

“Als noodhulporganisatie wil Artsen Zonder Grenzen in geen geval de lokale gezondheidszorg vervangen. Zij moet immers op termijn zelfstandig kunnen instaan voor medische verzorging,” vertelt dokter Akhlaq, medisch coördinator voor Artsen Zonder Grenzen in Dargai. “We zullen onze middelen nu spreiden over andere regio's in Pakistan, maar we blijven de situatie in Dargai opvolgen en staan klaar om de lokale overheid te helpen.” 

Tussen 2007 en 2012 verzorgde Artsen Zonder Grenzen in Dargai maar liefst 281.196 personen. De teams kregen te maken met 149.361 spoedgevallen, waaronder 10.323 patiënten in de reanimatiezaal, en 4.678 chirurgische ingrepen. In de kraamafdeling van het ziekenhuis werden 9.123 bevallingen begeleid, waaronder 1.731 complexe gevallen en 661 keizersneden.

Artsen Zonder Grenzen hielp ook bij de verdere ontwikkeling van het ministerie van Volksgezondheid. We gaven ondersteuning bij de opleiding van personeel, de uitwerking van een opnameprocedure voor een uitzonderlijke toestroom van gewonden, de verbetering van de opnameomstandigheden en -voorwaarden binnen de spoedafdeling, de afdeling chirurgie en de kraamafdeling...

De voorbije maanden werkten we samen met een overgangscomité dat bestond uit personeel van het departement Volksgezondheid en vertegenwoordigers van de gemeenschap. De overdracht van onze activiteiten gebeurt stap voor stap, zodat het zorgaanbod niet wordt onderbroken.

Begin 2012 begon Artsen Zonder Grenzen met de verhuis van de medische activiteiten naar een ander ziekenhuisgebouw, op de weg naar Malakand. Tot slot schonken we nog medische materiaal, apparatuur en een voorraad aan medicijnen goed voor drie maanden aan het ziekenhuis.