Sociale media

Open the menu

Overstromingen in Zuid-Soedan: 835.000 mensen zonder voedsel of water

De overstromingen in Zuid-Soedan – de grootste sinds decennia – duren nu al 8 maanden. Het waterpeil begint eindelijk te zakken, maar de mensen die door het stijgende water zijn getroffen leven nog steeds in zeer precaire levensomstandigheden.

835.000 mensen zonder voedsel of water

Naar schatting 835.000 mensen zijn slachtoffer van de overstromingen. De meeste mensen zijn uit hun huizen gevlucht en leven nu verspreid over verschillende geïmproviseerde ontheemdenkampen. Zij leven in totale armoede, er zijn ernstige voedseltekorten en ook drinkbaar, proper water is een gigantisch probleem.

Nieuwe mensen komen nog elke dag toe in het ontheemdenkamp van Bentiu. Deze mensen leefden al drie maanden op een verhoogd stukje gras, tot het water genoeg gezakt was om naar Bentiu te kunnen trekken.
Nieuwe mensen komen nog elke dag toe in het ontheemdenkamp van Bentiu. Deze mensen leefden weken lang op een verhoogd stukje gras, tot het water genoeg gezakt was om naar Bentiu te kunnen trekken.  © Sean Sutton 

Ondervoede kinderen en dood vee in de kampen

"Als je door de kampen loopt, zie je ondervoede kinderen, mensen die vies overstromingswater drinken, vee dat in elkaar zakt en overal karkassen van dode dieren”, zegt dokter Reza Eshaghian, medisch teamleider.

Het voedseltekort in Zuid-Soedan is enorm

Het is voor de ontheemden heel moeilijk om nog aan voedsel te raken.

  • ongeveer 65.000 hectare landbouwgrond is beschadigd
  • meer dan 800.000 stuks vee zijn gestorven
  • de voedselprijzen stijgen

We breiden onze hulp uit in Bentiu en andere getroffen gebieden

Om ondervoeding tegen te gaan en de verspreiding van ziektes in te perken, hebben we onze hulp uitgebreid.

  • De opnames in onze voedingscentra zijn met 80% gestegen.
  • Daarom hebben we een derde voedingscentrum geopend, in het ziekenhuis in het ontheemdenkamp van Bentiu.
  • Met mobiele klinieken gaan we rond in Mayom, Bentiu en Rubkona om er mensen te behandelen voor malaria, ondervoeding en hevige diarree.
De noden van de mensen zijn enorm. Deze patiënten staan in de rij om geholpen te worden door onze teams in één van de mobiele klinieken in Rubkona
De noden van de mensen zijn enorm. Deze patiënten staan in de rij om geholpen te worden door onze teams in één van de mobiele klinieken in Rubkona. © Sean Sutton 

Rioolwater om te koken, wassen en te drinken

Voor veel mensen in de enige bron van water om te drinken, te koken en te wassen het vieze overstromingswater. "Door de overstromingen was het een tijdlang onmogelijk om afval te verwerken. De latrines liepen over in open rioolkanalen. Daar speelden de kinderen vaak in”, zegt water- en sanitatiespecialist Cawo Yassin Ali. “Om de uitbraak van ziektes te verkleinen, hebben we nu een zuiveringsinstallatie opgezet. We kunnen nu het fecale afval opvangen en behandelen.”

Veel meer hulp nodig

De behoeften voor deze mensen zijn immens. Er is dringend nood aan

  • huisvesting
  • veilig en drinkbaar water
  • kwaliteitsgezondheidszorg
  • voedselzekerheid

Onze teams doen wat ze kunnen, maar er is veel meer hulp nodig. Humanitaire hulpverleners, geldschieters en de Zuid-Soedanese regering moeten nu in actie komen, voor het te laat is.

Ik doe een gift