Sociale media

Open the menu

Opvangcrisis: waar staan we 1 maand na de opening van onze kliniek voor nieuwkomers in Brussel?

Sinds januari 2022 biedt Fedasil de meeste mannelijke asielzoekers geen toegang tot huisvesting of gezondheidszorg, hoewel het daartoe verplicht is. Sinds oktober vorig jaar worden zelfs gezinnen en niet-begeleide minderjarigen niet meer systematisch door de staat opgevangen. Momenteel leven 2.300 mensen op straat in Brussel in afwachting van het bed waar ze recht op hebben… zonder medische zorg.

Daarom besloot AZG een maand geleden hebben om een tijdelijke straatkliniek te openen voor de meest kwetsbare nieuwkomers. Het doel? Mensen met specifieke kwetsbaarheden toegang tot meer gespecialiseerde diensten te bieden. 

Een collega in gesprek met één van de nieuwkomers in Brussel © Pierre Fromentin, oktober 2022
Een collega in gesprek met één van de nieuwkomers in Brussel © Pierre Fromentin, oktober 2022

Grote problemen op het gebied van de volksgezondheid

Onze teams hebben grote problemen op het gebied van de volksgezondheid (zoals tuberculose, schurft, dermatitis en andere besmettelijke ziekten) waargenomen. Voor deze mensen is echter geen medisch onderzoek of identificatie van kwetsbaarheden gepland. Als reactie op deze situatie komt AZG nu in actie.

Een maand Pacheco in cijfers

Op 1 maand tijd hielden we 500 medische consulten

  • Van de patiënten was 94% volwassen man, 90% daarvan was al enkele maanden dakloos
  • Wij behandelden ook 28 vrouwen en 28 minderjarigen, al dan niet begeleid, die eveneens dakloos waren.
  • De belangrijkste redenen voor raadpleging zijn huidproblemen, darmstoornissen, infecties van de luchtwegen, trauma's of orthopedische problemen.

Zorgwekkender is dat we een veertigtal waarschijnlijke gevallen van difterie konden vaststellen, 99 gevallen van schurft die behandeld moeten worden en meer dan 20 verzoeken voor behandelingen voor chronische ziekten als hiv, diabetes, epilepsie of hoge bloeddruk.

Belang van psychologische ondersteuning

Naast de ontwikkeling en verspreiding van deze ziekten is ook de geestelijke gezondheid van asielzoekers die aan de straat zijn blootgesteld een punt van zorg. In hun land van herkomst, tijdens hun migratietocht en/of op straat in België zijn de meeste patiënten getuige en/of slachtoffer geweest van geweld.

Onze collega's getuigen

"Op straat is niemand veilig. Iedereen, maar vooral vrouwen en kinderen, kunnen worden blootgesteld aan fysiek geweld en uitbuiting. De mensen die we in de kliniek zien, vertellen ons vaak over recent geweld, de hardheid van het leven op straat en het gebrek aan vooruitzichten. Deze trauma's komen bovenop de bestaande trauma's, wat de situatie en de kwetsbaarheid van de mensen verergert. Wij zijn er om de schade te beperken en hen steun te bieden om het risico op zelfmoord te verminderen en hen in staat te stellen nog een dag te overleven.”

Thomas Pelseneer, coördinator van de geestelijke gezondheidszorgprojecten voor AZG België

Een verpleegkundige vertelt over het geval van een jonge vrouw die seksueel misbruikt werd: "De jonge vrouw kwam twee weken geleden in Brussel aan en vroeg de dag na haar aankomst asiel aan. De Dienst Vreemdelingenzaken vertelde haar dat er geen plaats voor haar was in het opvangnetwerk. Bij gebrek aan onderdak bracht zij de nacht buiten door, waar zij seksueel werd aangerand. Ze kwam de volgende dag naar onze kliniek. Onze medewerkers namen haar op en vonden een verblijfplaats bij een van onze partners. Momenteel heeft ze nog steeds geen plaats in het opvangnetwerk.”

AZG dringt met drang aan bij de Belgische autoriteiten dat:

  • asielzoekers en migranten de medische consulten en zorg moeten krijgen waar zij recht op hebben.  Vaccinatie moet voor iedereen toegankelijk zijn.
  • asielzoekers met medische en psychische kwetsbaarheden een passende behandeling moeten krijgen. Mensen met symptomen van difterie / of met bevestigde difterie moeten kunnen worden geïsoleerd en behandeld.
  • er een tijdelijk medisch centrum wordt geopend om zo goed mogelijk op de humanitaire situatie te reageren