Sociale media

Open the menu

De opvangcrisis in België

Lees ons rapport over onze activiteiten m.B.T. migratie en ontdek de waarheid over de gebreken van de Belgische regering.

Artsen Zonder Grenzen, BXLRefugee , Caritas International, CIRÉ, Humanitarian HUB, Médecins du Monde en Vluchtelingenwerk Vlaanderen publiceren vandaag een rapport over de kritieke situatie van de opvang van internationale beschermingszoekers in België. 

Dit document legt de flagrante ontkenning bloot van het fundamentele recht op opvang en de talrijke schendingen van internationale verplichtingen waarvoor de federale regering sinds eind 2021 verantwoordelijk is. 

Tentes le long du canal
Migrantententen wachten op oplossingen, in de hoofdstad van Europa

Dit verslag belicht de 6761 vonnissen van het Arbeidshof van Brussel en de 1656 voorlopige maatregelen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin de Belgische staat en Fedasil worden veroordeeld, en vestigt de aandacht op het niet uitvoeren van deze vonnissen en het niet betalen van schadevergoedingen aan de klagende organisaties en de benadeelde personen. 

Met 3171 asielzoekers die eind april 2023 nog op zorg van Fedasil wachten en gedwongen zijn om in precaire omstandigheden of op straat te overleven, is het duidelijk dat de door de federale regering in maart aangekondigde maatregelen niet volstaan om deze ernstige situatie te verhelpen. Hulporganisaties en ngo's zijn al overbelast en de druk op hen neemt toe. 

Dit verslag bevat ook alarmerende cijfers, zoals het groeiende aantal mensen aan wie het recht op opvang wordt ontzegd, gevallen van psychotische stoornissen, posttraumatische stress en depressie, en mogelijk epidemische ziekten.  

Wij zijn van plan regelmatig rapporten te publiceren om de dramatische gevolgen van de ontzegging van het recht op opvang van duizenden mensen aan de kaak te stellen, en tegelijkertijd concrete aanbevelingen te doen aan de federale regering om uit deze "opvangcrisis" te geraken. 

Ontvang dit rapport en sluit u aan bij onze pleidooien voor rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. 

Deel dit artikel op sociale netwerken zodat zoveel mogelijk mensen zich bewust worden van deze kritieke situatie. Laten we samen de waarheid over de Belgische migratiecrisis naar buiten brengen en de ernstige tekortkomingen van de Belgische regering in deze kwestie aan de kaak stellen. 

Bestel uw rapport over de opvangcrisis