Sociale media

  • NL
Open the menu

Meer noodhulp voor de slachtoffers van de overstromingen in Mozambique


In de stad Chokwe hebben de recente overstromingen in de Mozambikaanse provincie Gaza lelijk huisgehouden. De belangrijkste ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen kunnen niet langer de nodige dringende medische hulp bieden aan de slachtoffers. Daarom stuurt Artsen Zonder Grenzen extra medewerkers en medisch materiaal.

© MSF-AZG. Mozambique, 2013.
© MSF-AZG. Mozambique, 2013.

Door de overstromingen en de modder zijn de 120 bedden in het hoofdziekenhuis van Chokwe, op ongeveer 255 kilometer van de hoofdstad Maputo, onbruikbaar. De teams van Artsen Zonder Grenzen zijn druk in de weer om een deel van het ziekenhuis terug operationeel te krijgen. Op zeer korte termijn moet een tien- tot vijftiental bedden weer beschikbaar.

“Intussen keren steeds meer mensen terug naar de zwaar getroffen stad. Maar de openbare diensten hebben het werk nog niet hervat”, zegt Reveka Papadopoulou, verantwoordelijke van Artsen Zonder Grenzen. “Onze teams zien een toenemend aantal ernstig zieke patiënten, die dringend in het ziekenhuis moeten opgenomen worden.”

Hiv/aids en malaria

Sinds hun aankomst in Chokwe, op 30 januari, deden de medewerkers van Artsen Zonder Grenzen al meer dan 10.000 consultaties. “Elke dag krijgen we om en bij de 700 patiënten over de vloer, soms zelfs meer”, zegt Amelia Macuacua, verpleegster voor Artsen Zonder Grenzen. “We verwijzen er een vijftien- tot twintigtal door naar andere ziekenhuizen in de regio, maar die hebben de handen ook al meer dan vol.”

“Het heeft een hele tijd geduurd voor de betrokken partijen beseften dat er dringend nood was aan medische hulp en sanitaire voorzieningen”, aldus Papadopoulou, “maar we vertrouwen erop dat het ziekenhuis in Chokwe snel patiënten zal kunnen ontvangen. We zullen er algemene gezondheidszorg bieden en de belangrijkste medische benodigdheden leveren. We proberen ook de basisinfrastructuur, zoals sanitaire voorzieningen en elektriciteit, snel in orde te brengen.”

Al meer dan 3300 patiënten met hiv/aids en ongeveer 900 malariapatiënten kwamen naar Artsen Zonder Grenzen voor een consultatie of voor aidsremmers.

Ziekte-uitbraken?

Artsen Zonder Grenzen volgt de toestand in de regio op de voet om te kunnen reageren in geval van eventuele ziekte-uitbraken. “Momenteel zien we een toename in het aantal malariagevallen”, zegt noodhulpcoördinator Maria-Celeste Edwards. “Ten opzichte van vorig jaar zien we een duidelijke stijging, maar het blijft gissen naar de ernst van die toename. Die kan bijvoorbeeld deels te wijten zijn aan een strengere controle.” 

Artsen Zonder Grenzen doet er alles aan om sneller te reageren door extra medewerkers en medische middelen naar Chokwe te sturen. Die zouden de provincie Gaza deze week nog moeten bereiken.

Artsen Zonder Grenzen is sinds 1984 in Mozambique aanwezig. De medische organisatie verschaft antiretrovirale behandelingen aan 33.000 hiv-patiënten in het land.