Sociale media

  • NL
Open the menu

Mauritanië: noodsituatie voor duizenden Malinese vluchtelingen die leven met voedselonzekerheid


Artsen Zonder Grenzen start medische -en voedselhulp voor de vluchtelingen en de plaatselijke bevolking. Meer dan 28.000 mensen uit Mali zijn gevlucht naar de grensstreek met Mauritanië voor gevechten tussen het Malinese leger en de Toearegrebellen in het noorden van het land, die begonnen in januari 2012. Ze moesten hun huizen en levensmiddelen achterlaten en waren vaak meerdere dagen onderweg om een onderdak te vinden in de vluchtelingenkampen van Fassala en Mbéré, in het zuidoosten van Mauritanië.

© Ibrahim Younis, 2005.

Donderdag 29 februari vertrekt een eerste vrachtvliegtuig met 26 ton medisch en logistiek materiaal vanuit Oostende naar de luchthaven van Néma, op 200 km van het kamp Mbéré, waar de teams van Artsen Zonder Grenzen medische activiteiten aan het opzetten zijn. “De kampen liggen in het midden van de woestijn. Water is er zeldzaam, de mensen zitten er geïsoleerd. Het is meer dan zes uur rijden naar het eerste hospitaal”, zegt Marie-Christine Férir, noodhulpcoördinator voor Artsen Zonder Grenzen.

Er dreigt voedselonzekerheid, niet alleen voor de vluchtelingen maar ook voor de lokale bevolking. De komst van de vluchtelingen is een extra belasting voor de Mauritaanse families die al te lijden hebben onder slechte oogsten. “We weten dat er bij de vluchtelingen  zwangere vrouwen en kinderen zijn die matig tot ernstig ondervoed zijn”, zegt Marie-Christine Férir. De jongste kinderen moeten gratis medische zorgen kunnen krijgen omdat zij het meest kwetsbaar zijn. Ondervoede kinderen zijn kwetsbaar voor ziektes zoals mazelen, diarree en infecties van de luchtwegen. En een ziek kind kan ook makkelijk ondervoed geraken.

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt in Néma, 200 km verderop. De snelle behandeling en stabilisatie van patiënten met ernstige aandoening, voor ze naar Néma kunnen worden overgebracht, is één van de prioriteit van Artsen Zonder Grenzen. In het gezondheidscentrum in het vluchtelingenkamp van Mbéré kunnen patiënten behandeld worden en kinderen op ondervoeding onderzocht worden. Teams van Artsen Zonder Grenzen zullen gratis basisgezondheidszorg bieden, prenatale consultaties doen en indien nodig vaccinatiecampagnes tegen mazelen opzetten.

Begin februari stuurde Artsen Zonder Grenzen al medisch personeel naar Burkina Faso en Niger. Artsen Zonder Grenzen is ook aanwezig in het noorden van Mali, waar we primaire gezondheidszorg bieden aan vluchtelingen. Onafhankelijk van de situatie van de vluchtelingen onderzoekt Artsen Zonder Grenzen ook de voedselsituatie in Mali, Burkina Faso, Niger, Senegal, Tsjaad en Mauritanië.