Sociale media

Open the menu

Libië: AZG blijft medische hulp bieden aan gedetineerde migranten en vluchtelingen in Tripoli

Artsen Zonder Grenzen bleef in het eerste kwartaal van 2017 levensreddende en primaire gezondheidszorg bieden aan gedetineerde vluchtelingen en migranten in de Libische hoofdstad Tripoli.

In totaal vonden in de zeven verschillende detentiecentra – officieel in handen van het Libische directoraat ter bestrijding van illegale migratie (DCIM) – meer dan 4.000 medische consultaties plaats. Maandelijks werden zo’n 1.300 mensen in de detentiecentra via mobiele klinieken behandeld voor onder meer huidaandoeningen, buikloop en infecties aan de lucht- of urinewegen. Dergelijke aandoeningen kunnen perfect voorkomen worden en zijn, net als acute ondervoeding, rechtstreekse gevolgen van de omstandigheden in de centra die niet  aan de nationale, regionale of internationale normen voldoen.

Des personnes détenues dans le centre de détention Abu Salim © Guillaume Binet. Libye, 2017.
 © Guillaume Binet. 

Ondervoeding bij volwassenen

Vaak is het voedsel dat wordt uitgedeeld in de detentiecentra van slechte kwaliteit en onvoldoende. In de eerste drie maanden van 2017 werden in twee detentiecentra onderbrekingen in de voedselbevoorrading opgetekend, met als gevolg dat de gevangenen dagenlang geen eten kregen. Daarom behandelt AZG ook volwassenen die aan ondervoeding lijden. In januari telden we dertien gevallen van acute ondervoeding in het therapeutische voedingsprogramma van AZG. In februari waren dat er negentien en in maart twintig.

Overvolle centra

 

Het aantal gedetineerde personen in de centra schommelt sterk. Zonder wettelijk gezag in Libië worden mensen willekeurig vastgehouden en het blijft onduidelijk hoe de detentiecentra precies te werk gaan.

Van de ene dag op de andere komen er nieuwe mensen bij, nadat ze op zee werden onderschept door de Libische kustwacht, gearresteerd werden op straat, aangehouden werden tijdens nachtelijke razzia’s of door anderen naar het detentiecentrum werden gebracht. Sommigen worden ‘s nachts dan weer plots vrijgelaten of naar een geheime locatie overgebracht.

Te veel mensen in kleine ruimten onderbrengen, kan leiden tot spier- en beenderpijn en de overdracht van ziekten en infecties als schurft en waterpokken. Het aantal luchtwegeninfecties houdt ook rechtstreeks verband met een gebrekkige ventilatie. Hoewel de overbevolking al enigszins is afgenomen, trof AZG nog het hele eerste kwartaal overvolle cellen aan.

Psychologische steun

Gevangenschap heeft een rechtstreekse impact op de geestelijke gezondheid van gedetineerde personen, die vaak geen zicht hebben op een verbetering van hun situatie of niet eens weten hoe lang ze nog in het detentiecentrum moeten verblijven.

Een groot aantal personen is schrikachtig of overdreven waakzaam en constant in de weer om risico's te identificeren. Veel gedetineerden hebben zelfmoordgedachten, slapen slecht, vertonen symptomen van posttraumatische stress, krijgen paniekaanvallen en zijn depressief of bang.

AZG zet psychosociale activiteiten op in detentiecentra en biedt individuele psychologische begeleiding. Onze teams verstrekten in deze periode ook hulp aan zeventien psychiatrische patiënten.

Un membre de MSF parle aux personnes détenues dans le centre de détention Abu Salim à Tripoli. © Guillaume Binet. Libye, 2017.
 © Guillaume Binet. 

Verwondingen als gevolg van geweld

AZG behandelt verwondingen die het gevolg zijn van geweld, inclusief zichtbare littekens, blauwe plekken en laceraties. In januari werden vijf personen met dergelijke verwondingen behandeld. In februari waren dat er acht, en in maart nog drie.

Toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen

De toegang tot voldoende en veilig drinkwater, latrines en douches is van cruciaal belang om huidaandoeningen, luizenplagen, schurft en vlooienplagen te bestrijden. In de meeste detentiecentra die AZG bezocht, voldoet de waterbevoorrading inmiddels aan de minimumvereisten en is er voldoende om te drinken en zich te wassen. AZG installeerde watertanks, leidingen en kraantjes in verscheidene centra, in een poging de waterkwaliteit te verbeteren en de toegang tot stromend water te garanderen. De verdeelsystemen worden regelmatig door AZG geïnspecteerd en onderhouden.

Ondanks die verbeteringen blijft het gezien de stroomonderbrekingen en waterschaarste in Tripoli moeilijk voor de detentiecentra om de waterbevoorrading te garanderen in periodes van beperkte beschikbaarheid. Het is niet altijd mogelijk om water met vrachtwagens aan te voeren.

In sommige centra hebben de gedetineerde personen niet de klok rond toegang tot toiletten. AZG heeft inspanningen gedaan om de hygiëne in de centra te verbeteren en hygiënekits uit te delen aan alle gedetineerden, inclusief zeep en poetsgerei om de ruimten schoon te houden. Toch hebben gedetineerden niet altijd onbeperkt toegang tot de uitgedeelde materialen en stelt AZG soms vast dat er middelen in beslag werden genomen.

Beperkingen op de medische activiteiten

AZG verleent medische bijstand in een sterk gemilitariseerde omgeving. Het dagelijkse leven van de patiënten wordt sterk aan banden gelegd. Onze artsen kunnen de triage van patiënten niet altijd ongehinderd uitvoeren of kunnen soms niet beslissen welke patiënten onze hulp kunnen krijgen. Bovendien kan de privacy tijdens de medische consultaties niet gegarandeerd worden. In bepaalde detentiecentra beschikt AZG over een specifieke ruimte waar de artsen hun patiënten onder vier ogen kunnen onderzoeken, maar in andere detentiecentra zijn dergelijke ruimten niet beschikbaar.

Het valt AZG zwaar te moeten werken in een omgeving waar mensen in mensonwaardige omstandigheden moeten leven. Toch blijven we hopen dat onze aanwezigheid en medische bijstand kunnen bijdragen tot betere leefomstandigheden in de detentiecentra en dat we het leed van de gedetineerden in zekere mate kunnen verzachten.

AZG blijft zich verzetten tegen de willekeurige opsluiting van migranten, vluchtelingen en asielzoekers in Libië.