Sociale media

  • NL
Open the menu

Kleine operaties, tetanusvaccins en mentale gezondheidszorg in Guiuan

Johan Von Schreeb, chirurg, werkt in Guiuan, het stadje in het oosten van het eiland Samar. De regio is verwoest door de tyfoon en een team van Artsen Zonder Grenzen zette er een hospitaal op. Vanuit Guiuan zullen ook mobiele hulpposten de omliggende eilanden helpen. In Guiuan zelf staat nauwelijks nog een gebouw overeind en ook het lokale ziekenhuis is te zwaar beschadigd om nog te functioneren.

Johan Von Schreeb aan het werk in Guiuan © Caroline Van Nespen/AZG
Johan Von Schreeb aan het werk in Guiuan © Caroline Van Nespen/AZG

“Deze regio is voor 95 procent vernield,” zegt Johan Von Schreeb. “Het moet de denken aan Haïti na de aardbeving van 2010, of aan de tsunami in Aceh in 2005. Maar hier was geen tsunami. Hier was de wind gewoon zo krachtig, dat alles omver geblazen werd.”

Omdat het ziekenhuis vernield is, werken Johan Von Schreeb en de rest van het team van Artsen Zonder Grenzen in een nabij gelegen gezondheidscentrum, met Filipijnse collega’s. Maar omdat daar geen echt operatiekwartier is, kunnen alleen kleine chirurgische ingrepen verrichten.

Een veel voorkomend probleem is de behandeling van oude wonden die zijn opgelopen tijdens de tyfoon, en die nu geïnfecteerd zijn. Op één dag werden daarvoor 25 kleine chirurgische ingrepen verricht. Maar er zijn ook elke dag meer patiënten met longontsteking en diarree.

Guiuan telt zo’n 45.000 inwoners en veel van hen waren voor de tyfoon gevlucht. Nu komen ze langzaam terug. “We zien de wachtrijen langer worden,” zegt Johan Von Schreeb. “We werken hard om voorbereid te zijn om de medische noden van de komende weken, als er nog meer mensen terug zullen keren.”

Daarom is het in orde brengen van een tijdelijke ziekenhuis een prioriteit. “Op dat vlak kunnen we echt een verschil maken,” zegt Johan Von Schreeb.

Een andere bezorgdheid is tetanus. Wanneer mensen in het puin naar hun spullen zoeken, lopen ze makkelijk kwetsuren op die met tetanus geïnfecteerd kunnen raken. “Daarom geven we tetanus toxoid immunoglobine. Dat geeft onmiddellijke bescherming tegen tetanus. Het is niet het normale vaccin, maar dat moet koud bewaard worden, en daarvoor is er momenteel geen infrastructuur. En bovendien duurt het een enkele weken voor dat bescherming biedt. Die tijd hebben we niet."

Het project in Guiuan heeft ook een luik voor mentale gezondheidszorg, geleid door een Filipijnse geestelijk verpleegkundige. De nauwe samenwerking met Filipijns medisch personeel is één van de sterktes van het project: “De gemeenschap heeft hier fantastisch werk verricht. Het lokaal medisch personeel is geweldig, maar het kan de enorme hoeveelheid werk niet aan.”