Sociale media

Open the menu

Internationale hiv-repons voor komende 5 jaar: deze aandachtpunten moeten op de agenda komen tijdens topoverleg VN

De Verenigde Naties houden momenteel een topoverleg in New York. Van 8 tot 10 juni wordt de wereldwijde hiv-respons opnieuw vormgegeven. Tijdens het overleg zal de internationale politiek en financiering van de hiv-respons worden toegekend voor de komende 5 jaar. Hoewel Artsen Zonder Grenzen niet mee onderhandelt, volgen we het overleg met argusogen.

Hiv: ambitie en doelstellingen voor komende 5 jaar

Dit topoverleg zal namelijk bepalend zijn voor het narratief over hiv/aids als een aanhoudende crisis, voor de ambitie van de doelstellingen om de ziekte te controleren en het internationale engagement. Dit alles vormt het nieuwe kader waarin komende jaren resultaten kunnen worden geboekt in de landen waar Artsen Zonder Grenzen hiv bestrijdt.

Ervaring delen met VN

Artsen Zonder Grenzen heeft gedurende tientallen jaren een expertise over hiv/aids opgebouwd.  We willen daarom onze ervaring en ons standpunt delen met de VN. Door belangrijke factoren voor een efficiënte daling in sterfte- en overdrachtscijfers aan te geven, willen we bijdragen aan een optimaal kader en een optimale focus voor de komende 5 jaar.

Aandachtspunten op de agenda zetten

Onderstaande aandachtspunten ontbreken in de agenda van de VN of hebben een grotere focus nodig. Dit moet in de politieke hiv-verklaring worden opgenomen:

  • Ondanks grote vooruitgang bij het testen en het starten van vroegtijdige behandeling, blijft het sterftecijfer door hiv/aids onaanvaardbaar hoog. Om dit aan te pakken, moeten we ons richten op het aanpakken van de belangrijkste oorzaak van sterfte: gevorderde hiv.
  • We moeten ons concentreren op het identificeren van mensen met het hoogste sterfterisico, d.w.z. mensen met hiv in een gevorderd stadium, en ervoor zorgen dat zij vroegtijdig worden opgespoord en behandeld voor hiv en voor hun comorbiditeiten. Naast tuberculose zijn de belangrijkste dodelijke ziekten ernstige bacteriële en schimmelinfecties, zoals cryptokokkenmeningitis.
  • Voor landen met een hoge mortaliteit – zoals landen in West- en Centraal-Afrika – moeten specifieke inspanningen worden geleverd.
  • betaalbare anti-retrovirale geneesmiddelen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom moeten de rechten en het gebruik van zogeheten public health safeguards in het kader van de internationale handelsregels worden erkend en gehandhaafd.