Sociale media

Open the menu

Ernstige voedselcrisis in Madagaskar: we breiden onze reactie uit

Het zuiden van Madagaskar wordt momenteel getroffen door een uitzonderlijke en acute voedselcrisis. Duizenden kinderen zijn ernstig ziek, hele gezinnen leven in extreme voedingsarmoede. Sinds maart 2021 bieden onze teams via mobiele klinieken humanitaire en medische hulp in verschillende districten in het zuiden van het land. Die hulp breiden we nu verder uit.

Als gevolg van de voedselonzekerheid loopt een groter aantal kinderen tussen zes maanden en vijf jaar een acuut ondervoedingsrisico tussen december en maart - de periode die overeenkomt met de uitputting van de voedselvoorraden vóór de volgende oogst. Sinds begin juni heeft AZG, in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, een voedingsprogramma opgezet in Ambovombe (regio Androy). Momenteel behandelen we ongeveer 150 kinderen in het programma. De voedselsituatie is sinds juli verbeterd dankzij de komst van onverwachte regen en een betere toegang tot voedsel voor het midden van het seizoen.   Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
Door de voedselonzekerheid lopen meer kinderen tussen zes maanden en vijf jaar oud risico op acute ondervoeding. Bij ondervoeding kunnen vooral co-infecties als malaria, diarree of infecties aan de luchtwegen slachtoffers eisen. © Jorge Nyari , juni 2021

Rampzalige oogst

Het oogstseizoen in Madagaskar gaat normaal gesproken ongeveer nu van start. Maar na jaren van opeenvolgende droogtes belooft de oogst deze keer maar weinig goeds. De situatie in de gebieden waar we werken, is catastrofaal.

Meer noodvoedselhulp nodig

Ondervoede kinderen die wekenlang door onze mobiele klinieken zijn behandeld, hebben moeite om weer op gewicht te komen. De medische zorg die wij bieden en de voedingsmiddelen die momenteel door verschillende actoren worden geboden, volstaan niet om de tendens te keren. De noodvoedselhulp moet massaal worden uitgebreid, dat is nu de eerste prioriteit.

 Al 104 ton voedsel uitgedeeld

Sinds juni delen onze teams voedselrantsoenen uit aan de gezinnen van ondervoede patiënten. Daarnaast bieden we ook medische behandeling van ondervoeding en de complicaties daarvan. In totaal hebben we al 1.588 rantsoenen uitgedeeld, wat overeenkomt met ongeveer 104 ton voedsel. Deze voedselverdeling zal ook in de komende maanden worden herhaald.

Behandeling via mobiele klinieken

Mobiele klinieken sporen patiënten met acute ondervoeding op en behandelen ze, in meer dan 15 regio’s in het zuiden van Madagaskar. 4.339 mensen zijn door de teams behandeld voor matige of acute ondervoeding sinds de interventie eind maart begon.

Verkenningsmissie onder leiding van AzG om te reageren op de aanhoudende voedselcrisis in Madagaskar. In Fokontane (dorpen) Andrambaly I en Andrambaly II, in de gemeente Maheny, district Beloha, regio Androy, hebben de teams een mobiele kliniek opgezet voor kinderen jonger dan vijf jaar. Zij voeren voedingsonderzoeken uit en verdelen Plumpy'nut (therapeutische voeding) rantsoenen voor kinderen die aan ernstige acute ondervoeding lijden.   Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
Een team zet een mobiele kliniek op in het district Beloha. We screenen er kinderen jonger dan 5 jaar en delen er therapeutische voeding uit. © Erwan Rogard , juli 2021

Vooral kinderen slachtoffer: ondervoeding, malaria, luchtweginfecties en diarree

De situatie van ondervoede kinderen wordt verergerd door een aantal ziekten die met ondervoeding gepaard gaan: malaria treft 22% van de jonge patiënten, infecties van de luchtwegen treft 18% en diarree ten slotte 14% van de kinderen. De teams gaan intussen de komende dagen verder door met de screening van de behoeften in het zuidwesten.

Nieuwe ziekenhuisafdeling voor kritieke kinderpatiënten

Om de ziekenhuiszorg voor ernstig ondervoede kinderen te versterken, begonnen we anderhalve maand geleden met de bouw van een intensief voedingsherstelcentrum in het ziekenhuis van Ambovombe, in samenwerking met de plaatselijke autoriteiten. De afdeling is nu operationeel, met een initiële capaciteit van 40 bedden. Er wordt al gewerkt aan een uitbreiding om de capaciteit te verdubbelen. Een week na de opening, waren al 28 kinderen in de afdeling opgenomen en behandeld.

Verbeterde toegang tot water

Een derde van de ondervoede kinderen die in de mobiele klinieken in het district Amboasary wordt behandeld, lijdt aan diarree of parasitose, wat wijst op een gebrek aan veilig, drinkbaar water. Sinds maart hebben we 190m3 drinkbaar water uitgedeeld. We herstellen ook bestaande waterpunten en boren nieuwe punten in 24 gebieden