Madagaskar

In 2015 is Artsen Zonder Grenzen teruggegaan naar Madagaskar om er het hoofd te bieden aan een alarmerende situatie van ondervoeding en een malaria-epidemie.

In 2015 mislukten de oogsten in het zuiden van Madagaskar door gebrek aan regen. Het voedselgebrek dat daaruit voortvloeide, werd nog verergerd door een gebrek aan medische infrastructuren en toegang tot medische zorg. Toen de eerste teams van AZG ter plaatse kwamen, waren de meeste voedselvoorraden reeds uitgeput.

In juni is AZG begonnen met de behandeling van gevallen van ondervoeding in het district Ambovombe, in de regio Androy. In totaal werden 139 kinderen (van wie 90% jonger dan vijf jaar) opgenomen in het therapeutische voedingscentrum, 1486 anderen (van wie 75% jonger dan vijf jaar) kregen ambulante verzorging.

Veel kinderen tussen zes maanden en vijf jaar oud zijn ondervoed. ©Jorge Nyari/AZG
Veel kinderen tussen zes maanden en vijf jaar oud zijn ondervoed. ©Jorge Nyari/AZG

Door de onverwachte komst van de regens is de situatie in september verbeterd en het aantal gevallen van ondervoeding is onder het alarmpeil gedaald. Er werden ‘Watch Caravans’ georganiseerd om toezicht te houden op de voedingssituatie van de bevolkingsgroepen die deze voornamelijk landelijke regio bewonen en verspreid leven over verschillende delen.

Malaria-epidemie

In mei was er in het zuiden van Madagaskar een toename van het aantal malariagevallen, maar de overheid kon slechts beperkt ingrijpen door een gebrek aan geneesmiddelen – polytherapie op basis van artemisinine (ACT), de meest efficiënte behandeling – en door de afgelegen ligging van het gebied. In de regio Atsimo-Andrefana werden mobiele klinieken opgezet die vier districten en 13 gemeentes konden bestrijken.

Van begin juni tot midden juli werden 4.190 patiënten gescreend op malaria. Daarbij werd meer dan de helft positief gediagnosticeerd en behandeld met ACT. Daarnaast bood AZG ook hulp aan twee ziekenhuizen, 16 klinieken en 18 gezondheidscentra door ze te voorzien van geneesmiddelen tegen malaria en medisch materieel.