Sociale media

  • NL
Open the menu

De medische tol is hoog na één jaar demonstraties in Gaza

De wekelijkse demonstraties in Gaza - “The Great March of Return” -  zijn nu een jaar aan de gang. Een jaar waarin demonstranten op wekelijkse basis worden neergeschoten door het Israëlische leger in de buurt van de omheining aan de grens. De medische, menselijke en financiële tol in de geblokkeerde enclave is ondraaglijk geworden: duizenden mensen kampen nog steeds met ingrijpende wonden. Ondanks de inspanningen van de weinige organisaties ter plaatse, blijven de medische noden veel groter dan de opvang. 

De verzaking van de Gazastrook werd het afgelopen jaar duidelijk. Meer dan 6.500 mensen die tijdens de protesten door Israël zijn neergeschoten, zijn grotendeels aan hun lot zijn. Veel van deze mensen met complexe en ernstige verwondingen - meestal aan de benen - wachten nu met steeds minder hoop op een uitgebreide behandeling van hun verwondingen. Op zoek naar hulp in een gezondheidssysteem dat door meer dan tien jaar Israëlische blokkade is verwoest, worden ze ook in de steek gelaten door de verschillende takken van de Palestijnse autoriteiten die in een politieke impasse terecht zijn gekomen. De medische behoeften van de bevolking staan onderaan op de agenda. 

Jonge Gazanen op krukken: het is een dagdagelijks en alomtegenwoordig zicht in de straten van Gaza. © Simon Rolin, maart 2019.
Jonge Gazanen op krukken: het is een dagdagelijks en alomtegenwoordig zicht in de straten van Gaza. © Simon Rolin, maart 2019.

Capaciteit verdrievoudigd maar nog steeds onvoldoende

De medische, menselijke en financiële realiteit in Gaza is meer dan de aanwezige actoren in de geblokkeerde strook aankunnen, ondanks de inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid. Artsen Zonder Grenzen heeft haar capaciteit in Gaza sinds begin 2018 verdrievoudigd, maar is nog steeds overweldigd door de omvang van wat de teams op zich moeten nemen. We zien geen eenvoudige wonden die gemakkelijk kunnen worden genaaid. Grote stukken been zijn weggeschoten, de botten verbrijzeld. Slachtoffers hebben meerdere operaties nodig om hun wonden gewoon schoon te maken en te sluiten. Vele wonden zijn geïnfecteerd, waardoor reconstructieve chirurgie, die in ieder geval slechts voor een klein aantal mensen in Gaza beschikbaar is, wordt verhinderd. 

We hebben nieuwe ziekenhuisafdelingen geopend, bovenop de activiteiten van onze chirurgische teams en zorgen dagelijks voor honderden mensen in onze ziekenhuizen. Toch ontbreekt het ons nog steeds aan voldoende capaciteit om deze patiënten te behandelen en aan artsen met ervaring om resistente infecties aan te pakken of om de complexe operaties uit te voeren om de botten weer te verbinden. 

dringend antwoord op medische noden

Alle autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor Gaza - zowel aan Israëlische als aan Palestijnse zijde - hebben de plicht om concrete actie te ondernemen om de situatie in Gaza te verbeteren. Ondanks de zware menselijke verliezen, blijft het geweld langs de omheining voortduren. De afgelopen weken is de spanning in het gebied zelfs nog verder opgelopen.  

We zijn niet naïef over de huidige politieke situatie, maar er moet een antwoord komen op deze gezondheidsbehoeften. We moeten ook onze teleurstelling uitspreken over het uitblijven van actie van de internationale gemeenschap - ondanks onze herhaalde oproepen tot steun.