Sociale media

Open the menu

Palestina

Gaza-Israel oorlog

De oorlog tussen Hamas en Israël is uitgebroken in Gaza. Zware beschietingen en luchtaanvallen hebben grote delen van de Gazastrook volledig verwoest. Tientallen jaren van onderdrukking en conflict en een opgelegde blokkade vanaf 2007 van de Gazastrook, Palestina, door Israël, barstte los op 7 oktober 2023 toen Hamas Israël op grote schaal aanviel. Als reactie daarop, heeft Israël massale aanvallen op Gaza uitgevoerd en leidde het conflict inmiddels tot duizenden doden.

In Gaza zijn ziekenhuizen en andere gezondheidsvoorzieningen beschadigd en is het vaak te gevaarlijk voor mensen om medische zorg te zoeken. Israël voert momenteel een beleg tegen Gaza waardoor de inwoners zonder elektriciteit, voedsel, water of medische artikelen komen te zitten. We dringen aan op onmiddellijke stopzetting van het willekeurige bloedvergieten.

Verklaring AZG over de stemming in de VN-Veiligheidsraad voor een staakt-het-vuren

Een staakt-het-vuren van twee weken is absoluut niet genoeg tijd om op de overweldigende humanitaire nood te antwoorden.

Na meer dan vijf maanden heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN-Veiligheidsraad) op 25 maart eindelijk een resolutie aangenomen die oproept tot een onmiddellijk staakt-het-vuren van het conflict in Gaza tijdens de maand Ramadan, die eindigt op 9 april. De resolutie werd aangenomen met 14 stemmen voor. 

De Verenigde Staten, die hun veto hebben uitgesproken over verschillende staakt-het-vuren resoluties, hebben zich vandaag van stemming onthouden, waardoor de resolutie kon worden aangenomen. De resolutie roept ook op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van gijzelaars en "de dringende noodzaak om de hulpstroom" naar Gaza uit te breiden.

Avril Benoît, uitvoerend directeur van Artsen Zonder Grenzen in de Verenigde Staten, zei vandaag:

"Na maanden van uitstel en tegen enorme kosten voor de meer dan twee miljoen burgers die in Gaza wonen, heeft de VN-Veiligheidsraad eindelijk een resolutie aangenomen die een onmiddellijk staakt-het-vuren eist tijdens de maand Ramadan. Dit is een constructieve stap die gevolgd moet worden door actie, maar een staakt-het-vuren van twee weken is bij lange na niet genoeg tijd als respons op de overweldigende humanitaire nood. We herhalen onze dringende eis voor een duurzaam staakt-het-vuren.

"In de tussentijd moeten de leden van de Raad ervoor zorgen dat het staakt-het-vuren onmiddellijk in werking treedt en niet bij woorden op papier blijft."

"We hebben al gezien dat twee resoluties van de Veiligheidsraad (2712 en 2720) die gericht waren op de humanitaire noodsituatie in Gaza, grotendeels genegeerd werden door de Israëlische regering. De leden van de Raad moeten er individueel en als collectief voor zorgen dat de partijen de bepalingen van de resolutie naleven.

"De bescherming van burgers en van civiele infrastructuur, samen met humanitaire toegang, kan niet afhankelijk worden gemaakt van enige andere kwestie. De leden van de Raad moeten deze gelegenheid aangrijpen om een einde te maken aan de collectieve bestraffing van Gazaanse burgers.

"Zelfs terwijl de leden van de Raad voor deze cruciale resolutie stemden, ging het Israëlische leger door met zijn aanvallen op burgers, zijn aanvallen op ziekenhuizen en zijn belemmering van humanitaire toegang. Ziekenhuizen die weer operationeel zijn, worden opnieuw aangevallen en de financiering van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen (UNRWA) - de belangrijkste verlener en beheerder van humanitaire hulp in Gaza - wordt nog steeds gekort en de activiteiten beperkt."
 

 De mensen van gaza hebben een duurzaam staakt-het-vuren nodig

 Dit is de enige manier is om een einde te maken aan de willekeurige moordpartijen, om meer doden en  gewonden te voorkomen en om ongehinderde humanitaire hulp op grote schaal mogelijk te maken om aan de  medische behoeften te voldoen. Artsen Zonder Grenzen blijft oproepen tot: 

  1. Een onmiddelijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren
  2. Aanvallen op ziekenhuizen en burgers moeten onmiddelijk stoppen
  3. Ongehinderde humanitaire hulp aan de bevolking moet mogelijk zijn

Artsen Zonder Grenzen in Palestina in 2022

In Palestina biedt Artsen Zonder Grenzen medische en psychologische hulp aan mensen die getroffen zijn door het langdurige conflict.

Palestina

Donneer

 

Onze teams blijven gespecialiseerde medische diensten verlenen in de Gazastrook, waar het overbelaste gezondheidszorgsysteem ernstig is aangetast door de al 16 jaar durende Israëlische blokkade.

We werken in drie ziekenhuizen en verschillende poliklinieken en bieden uitgebreide zorg voor mensen met brandwonden en trauma's, waaronder chirurgie, fysiotherapie, psychologische ondersteuning, bezigheidstherapie en gezondheidsvoorlichting. Sinds 2018 hebben we ook een programma voor reconstructieve chirurgie in het noorden van Gaza. Naast deze activiteiten ondersteunen onze teams laboratoria om antibioticaresistente infecties te identificeren en te behandelen, en bieden ze training en psychologische ondersteuning voor lokale gezondheidswerkers. 

Op de Westelijke Jordaanoever blijven bezettingsgerelateerd geweld, economische achteruitgang, werkloosheid en armoede een tol eisen van de gezondheid van de Palestijnen. In Hebron bieden we psychologische ondersteuning, psychotherapie en psychiatrische diensten aan mensen die zijn getroffen door geweld. We ondersteunen ook het noodhulpplan van de gemeenschap, waarbij we gezondheidscentra in de gemeenschap steunen die slachtoffers van plotselinge geweldsuitbarstingen behandelen en gemeenschappen in staat stellen om in hun eigen gezondheidsbehoeften te voorzien. In Jenin werkt AZG samen met het ministerie van Gezondheid in het ziekenhuis van Jenin om de noodresponsmechanismen te versterken als gevolg van de verslechterende veiligheidssituatie.

In Nablus, Qalqilya en Tubas voeren we individuele, groeps- en gezinspsychotherapiesessies uit om mensen met psychische stoornissen te helpen. We helpen ook bij het opbouwen van personeelscapaciteit door een stageprogramma voor psychologen in samenwerking met de Palestijnse Unie van Maatschappelijk Werkers en Psychologen op de Westelijke Jordaanoever.

Ondertussen blijven onze teams basisgezondheidszorg bieden via onze klinieken in een gebied dat bekend staat als "H2", in het hart van de oude stad Hebron, en in Masafer Yatta, in de zuidelijke heuvels van Hebron, evenals psychologische noodhulp en noodhulppakketten voor Palestijnen die te maken hebben gehad met gewelddadige incidenten, zoals het slopen van huizen. Deze kits bestaan uit matrassen, kachels, kookpotten en keukengerei.

In 2022 hielpen we ook Palestijns medisch personeel bij de behandeling van slachtoffers van geweldsuitbarstingen in Jeruzalem en gaven we trainingen om voorbereid te zijn op noodsituaties op de Westelijke Jordaanoever.

Wil je op de hoogte blijven van al onze projecten? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!