Palestina

In Palestina biedt Artsen Zonder Grenzen psychologische hulp op de Westelijke Jordaanoever en gespecialiseerde medische zorg voor brandwonden en trauma’s in de Gazastrook.

Westelijke Jordaanoever

De programma’s voor geestelijke gezondheidszorg van AZG geven gratis vertrouwelijke ondersteuning in de districten Nabloes, Qalqiliya, Hebron, Bethlehem en Ramallah. De bezetting en het interne geweld wegen daar nog steeds erg zwaar op de fysieke en psychische gezondheid van de bewoners die blootgesteld worden aan rechtstreekse en onrechtstreekse trauma’s, zoals raids op hun huizen en de arrestatie van familieleden.

In november 2017 is AZG gestopt met de programma’s voor geestelijke gezondheidszorg in Bethlehem en Ramallah, maar de programma’s in de districten Nabloes, Qalqiliya en Hebron werden wel voortgezet. We gingen ook verder met onze sensibiliseringscampagnes voor geestelijke gezondheid in de dorpen van de districten Nabloes en Qualqiliya en we hebben die activiteiten zelfs uitgebreid naar vijf van de zwaarst getroffen wijken van Hebron. Samen met bestaande groepen uit de gemeenschap wordt ook langetermijnhulp op het vlak van geestelijke gezondheidszorg georganiseerd.

nablus
Psycholoog Sameeh helpt een kind in het ziekenhuis van Nabloes trauma's te verwerken die gelinkt zijn aan zijn leven nabij een Israelische nederzetting, in het ziekenhuis van Nabloes. ©Laurie Bonnaud, januari 2018.

Die activiteiten bestaan enerzijds uit psycho-educatie over het omgaan met stress en met het stigma dat op geestelijke gezondheid rust, en anderzijds uit sensibilisering. Ze omvatten ook individuele sessies voor degenen die daar nood aan hebben.

In 2017 hebben 644 patiënten gebruikgemaakt van sessies i.v.m. geestelijke gezondheidszorg, individueel of in groep. Ruim 44% van hen was jonger dan 18 jaar.

In 2017 heeft AZG de samenwerking met het Rafidya-ziekenhuis in Nabloes opgevoerd en psychologische bijstand verleend aan de patiënten op de afdelingen brandwonden en pediatrie, en ook aan hun verwanten en het medisch personeel dat voor de patiënten instaat.

Gazastrook

Meerdere factoren hebben bijgedragen aan de algemene verslechtering van de socio-economische situatie in Gaza, onder meer de blokkade die Israël nu al 10 jaar lang aanhoudt en de botsingen tussen de verschillende Palestijnse autoriteiten. Meer dan de helft van de bevolking is werkloos, de stroomvoorziening is beperkt tot een paar uur per dag, er is gebrek aan drinkwater en de bewegingsvrijheid van de inwoners in en rond Gazastrook is streng gelimiteerd, en dat bemoeilijkt ook de toegang tot gespecialiseerde zorg.

AZG werkt in drie klinieken in Gaza en biedt er gespecialiseerde zorg voor brandwonden en trauma’s, zoals het aanbrengen van verbanden, fysiotherapie en ergotherapie. In 2017 werden 4900 patiënten behandeld, vooral voor accidentele brandwonden; 62% van hen was jonger dan 15 jaar.

De beperkte toegang tot essentiële pijnstillende middelen in Gaza bemoeilijkt het werk van het verplegend personeel en de fysiotherapeuten van AZG, die nochtans veel ervaring hebben. Om het lijden van de brandwondenslachtoffers tijdens de pijnlijkste medische behandelingen wat te verlichten, gebruikt AZG het kalmeringsmasker MEOPA met een gasmengsel dat voor de helft uit zuurstof en voor de helft uit lachgas bestaat.

AZG gaat ook verder met zijn programma voor reconstructieve chirurgie, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, voor patiënten met brandwonden, trauma’s of aangeboren afwijkingen. In 2017 werden 411 operaties uitgevoerd op 197 patiënten, waarvan 75% jonger was dan 18 jaar.

gaza
Een jongetje krijgt fysiotherapie terwijl de verbanden rond zijn brandwonden worden vernieuwd. © Laurie Bonnaud, januari 2018.

De meest complexe gevallen, die niet in Gaza zelf kunnen worden behandeld, worden doorverwezen naar het AZG-ziekenhuis voor reconstructieve chirurgie in Jordanië. Maar door administratieve hindernissen konden in 2017 slechts zes van de 19 patiënten daadwerkelijk worden overgebracht.

In 2017 is AZG doorgegaan met het organiseren van bewustmakingssessies over brandwonden in scholen en bij vrouwenorganisaties, waarbij ook aandacht werd besteed aan ongevalpreventie en eerste hulp bij ongevallen.