Sociale media

Open the menu

Covid-19

/sites/default/files/2024-06/covid_0.png

Op 11 maart 2020 noemde de Wereldgezondheidsorganisatie COVID-19 officieel een pandemie. Vijf maanden later, op 12 augustus, zijn volgens de cijfers van de organisatie 19.936.210 mensen op de 5 continenten besmet met COVID-19 en zijn 732.499 personen als gevolg daarvan overleden.

Wat is COVID-19?

COVID-19 staat bekend als het ²coronavirus² of ²SARS-CoV-2² vanwege overeenkomsten met het virus dat SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, ernstig acuut ademhalingssyndroom) veroorzaakt. Coronavirussen zijn een grote familie van virussen waarvan de meeste onschadelijk zijn voor de mens. Sommige kunnen echter ernstige longinfecties veroorzaken.

Dit nieuwe virus neemt de longcellen als doelwit, en mogelijk ook andere cellen in de luchtwegen. Cellen die met het virus besmet zijn produceren meer virusdeeltjes, die zich vervolgens naar andere mensen kunnen verspreiden, bijvoorbeeld bij het hoesten. Voor de overgrote meerderheid van de mensen is COVID-19 een milde ademhalingsziekte, maar bij de meest kwetsbare mensen (zoals ouderen en mensen met comorbiditeit) kan het leiden tot ernstige complicaties.

covid-19
Een team van AZG in het gemeentelijk sportcentrum van Guinardó in Barcelona. Hier was een zorg- en isolatie-eenheid gevestigd voor mensen die door COVID-19 getroffen werden. © Sara de la Rubia/AZG, april 2020.

Onze interventies tegen COVID-19

Sinds half maart, kort nadat de Wereldgezondheidsorganisatie COVID-19 tot pandemie had uitgeroepen, kwamen we in meer dan 70 landen op 5 continenten in actie in de strijd tegen deze ziekte.

Onze respons op COVID-19 concentreert zich op 3 hoofdprioriteiten:

  • de autoriteiten helpen bij het verlenen van zorg aan COVID-19-patiënten;
  • kwetsbare personen en risicogroepen beschermen;
  • essentiële medische diensten blijven leveren in onze projecten.

In landen met robuuste en veerkrachtige gezondheidssystemen (zoals de Verenigde Staten) richt AZG zich op het leveren van expertise in het managen van complexe noodsituaties, het geven van advies over welke ingrepen rond volksgezondheid nuttig kunnen zijn, het ontlasten van overbevraagde gezondheidsvoorzieningen, het beschermen van gezondheidswerkers en/of het verzorgen van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

In conflictgebieden – zoals Jemen – en in humanitaire crises – zoals in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden – en in landen met kwetsbare gezondheidssystemen – zoals de Democratische Republiek Congo – is de prioriteit van AZG ervoor te zorgen dat de medische teams levensreddende zorg kunnen verlenen en de patiënten met COVID-19 veilig kunnen behandelen.

In onze reeds lopende projecten hebben onze teams de infectiepreventie en -bestrijding verbeterd om patiënten en personeel te beschermen en de verspreiding van het nieuwe coronavirus te verhinderen. Het is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat zorginstellingen de pandemie versterken of gedwongen worden hun deuren te sluiten. Daarom zorgt AZG ervoor dat essentiële medische activiteiten worden gehandhaafd of aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor patiënten met hiv of tuberculose, vaccinatiecampagnes tegen mazelen, malariapreventie en de bestrijding van andere besmettelijke ziekten zoals cholera of ebola.

Indien je meer informatie wenst over onze interventies tegen COVID-19, nodigen wij je uit om de onderstaande artikels of de nieuwsrubriek te raadplegen. Je kan ook het verslag over onze COVID-19-interventies tussen maart en mei 2020 lezen (in het Engels).