Sociale media

Open the menu

Covid-19 in USA : we starten onze steun aan woonzorgcentra in Michigan

De Verenigde Staten blijft momenteel de grootste een hotspot ter wereld van de COVID-19-pandemie, met meer dan 2 miljoen bevestigde patiënten. Net als in België, zijn de Amerikaanse woonzorgcentra uiterst kwetsbaar gebleken. Volgens de krant Wall Street Journal zou 40% van alle covid-19-sterfgevallen afkomstig zijn uit de woonzorgcentra.  Onze teams zijn in samenwerking met het lokale autoriteiten begonnen met het snel identificeren van de centra die hulp nodig hebben in infectiepreventie en -bestrijding.

michigan covid-19
Dokter Maria Guevara geeft een training in infectiepreventie - en bescherming aan het medisch en niet-medisch personeel van het Samaritan Community Center in Detroit, Michigan. © Shannon Ewing, juni 2020.

In de staat Michigan, in het centrale noorden van de Verenigde Staten, zijn op 12 juni 66.000 patiënten bevestigd en meer dan 6.000 doden geteld. Bijna 2.000 sterfgevallen werden genoteerd in de woonzorgcentra. Meer dan 7.000 bewoners en meer dan 3.000 zorgmedewerkers zijn besmet in de woonzorgcentra en centra voor langdurige zorg.

"De eerste focus tijdens deze uitbraak lag op het beschermen van ziekenhuizen tegen COVID-19, maar we zien dat het virus vooral dodelijk is gebleken voor ouderen in woonzorgcentra", zegt Heather Pagano, noodcoördinator voor Artsen Zonder Grenzen in Michigan. "We bieden praktische training en begeleiding op maat aan het personeel om de verspreiding van COVID-19 in deze centra te voorkomen. De feedback die we terugkrijgen op de trainingen is positief: vooral van het niet-medische personeel zoals schoonmaak- en keukenpersoneel. Zij hebben waarschijnlijk minder kans gehad op eerdere trainingen over het virus, hoe het zich verspreidt, en hoe ze zichzelf en anderen het beste kunnen beschermen.”

De situatie in de VS weerspiegelt wat onze teams in andere projecten over de hele wereld zien. De hoogste sterftecijfers worden genoteerd onder de ouderen. Mensen die in instellingen voor langdurige zorg of woonzorgcentra wonen, lopen een verhoogd risico op infecties en complicaties als gevolg van gedeelde leefruimtes en eerdere medische aandoeningen. In Europa hebben we prioriteit gegeven aan infectiepreventie -en bestrijding voor gezondheidswerkers en personeel in verpleeghuizen om nieuwe infecties te beteugelen en, in het verlengde daarvan, ziekenhuisopname en vermijdbare sterfgevallen onder de ouderen te verminderen. Deze acties dragen ook bij tot de bescherming van het personeel dat in deze instellingen werkt. Artsen Zonder Grenzen heeft de ouderen in woonzorgcentra in België, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje bijgestaan.

Met de lancering van het COVID-19-project in Michigan brengen we een gelijkaardige aanpak in naar de VS. DE respons bestaat uit drie pijlers: evaluaties en algemene begeleiding om de preventie en bestrijding van infecties te verbeteren, technische ondersteuning en opleiding ter plaatse, en workshops geestelijke gezondheid om stress en verdriet aan te pakken waarmee het eerstelijnspersoneel elke dag te maken krijgt.

"De emotionele belasting van het personeel is enorm", aldus Pagano. "Elke dag worden ze geconfronteerd met het volle gewicht van het werk en de zorg voor de bewoners in een epidemie die geen einde lijkt te hebben. Sommigen hebben verdrietomdat ze veel bewoners hebben verloren – mensen die ze soms al jaren verzorgen- in een korte periode. Ze ervaren ook verhoogde stress en angst om het virus mee naar huis te nemen en hun familieleden te besmetten.”

Elders in de Verenigde Staten werken onze teams migranten-landarbeiders in Florida, helpen we de daklozen in New York, werken we samen met organisaties die kwetsbare gemeenschappen in Puerto Rico helpen en ondersteunen we inheemse Navajo-gemeenschappen.