Sociale media

Open the menu

Einde van de Ebola-epidemie in Oeganda: AZG-acties

homme-qui-forme-les-autre-à-la-décontamination
Luca Fontana, de opleidingsmanager, legt de vrijwilligers nog eens uit hoe ze zich veilig moeten uitkleden, november 2018, ©Alexis Huguet

Einde van de ebola-epidemie in Oeganda, acties van AZG

Op 11 januari 2023 verklaarde het Oegandese ministerie van Volksgezondheid het einde van de zevende ebola-uitbraak in Oeganda, die op 20 september 2022 begon.

In totaal:

  • 142 mensen waren besmet met ebola
  • 87 mensen zijn hersteld van het virus
  • 55 mensen zijn eraan gestorven.

Deze gevallen waren verspreid over 9 districten, waarvan de meeste in Mubende en Kassanda, gelegen in het zuiden van het land.

Sinds 27 november 2022 zijn er geen nieuwe bevestigde gevallen gemeld. De laatste vier besmette patiënten zijn namelijk op 30 november uit hun herstelperiode ontslagen. 

Er zijn nu 42 dagen verstreken zonder dat een patiënt ebola heeft opgelopen, een periode die overeenkomt met tweemaal de incubatietijd van het virus.

Noodhulp in het epicentrum

Tijdens de uitbraak ondersteunden wij het ministerie van Volksgezondheid. We leverden expertise om enerzijds het sterftecijfer te verlagen door middel van casemanagement en anderzijds om de verspreiding van de epidemie te voorkomen door middel van outreach-projecten. Daarnaast brachten we epidemiologische expertise in vijf districten van het land: Mubende, Kassanda, Kampala, Masaka en Jinja.

In totaal verleenden we klinische zorg aan 107 patiënten en 1.125 verdachte gevallen in twee ebolabehandelcentra (ETC's) die we bouwden in de stad Mubende, het oorspronkelijke epicentrum van de epidemie. In de hoofdstad hebben we in het nationale isolatiecentrum in Mulago 11 bevestigde ebolapatiënten en 91 verdachte gevallen helpen behandelen.

Bewustmaking van de gemeenschap

Om de verspreiding van de epidemie te voorkomen, hebben wij ook verschillende bewustmakingsactiviteiten uitgevoerd zoals opleidingen over infectiepreventie en -bestrijding in 212 gezondheidsinstellingen in Mubende en Kassanda en in 8 scholen.

Wat de epidemiologische ondersteuning betreft, heeft AZG deelgenomen aan het onderzoek van gevallen van contact. De teams waren ook betrokken bij verschillende aspecten van strategisch informatieonderzoek en innovatie, zoals gegevensverzameling en -analyse, informatieproducten, digitale instrumenten, toezicht en evaluatie. De instrumenten en het systeem voor het verzamelen en delen van gegevens zullen samen met het ministerie van Volksgezondheid grondig uitgewerkt worden. Dit gebeurt zelfs in de periode na de epidemie, om de toekomstige reactie beter voor te bereiden.