Sociale media

Open the menu

Ebola in Oeganda: wat doen onze teams ter plaatse 1 maand na de uitbraak?

Op 20 september 2022 kondigde het Oegandese ministerie van Volksgezondheid een epidemie van ebola af. Het vroeg meteen aan Artsen Zonder Grenzen om de ebolarespons in het land te ondersteunen. Vandaag zijn 90 patiënten met ebola bevestigd, 28 mensen zijn aan de ziekte overleden. 32 ebolapatiënten zijn hersteld en uit de behandelingscentra ontslagen.

Geen vaccin voor deze ebolavariant

Een grote uitdaging in deze ebolarespons is het ontbreken van een goedgekeurd vaccin of behandeling voor deze Soedanese ebolavariant. Op basis van onze ervaring met eerdere uitbraken, concentreren we onze respons op drie gebieden. Teams van dokters, verpleegkundigen, logistieke medewerkers, specialisten in infectiepreventie en -bestrijding en gezondheidsbevorderaars werken momenteel aan

  • het beperken van de verspreiding van de epidemie,
  • het terugdringen van het sterftecijfer
  • en het vergemakkelijken van epidemiologisch toezicht, onderzoek en innovatie.
In de onlangs voltooide ebolabehandelingseenheid met 8 bedden in Madud werkt AZG samen met het ministerie van Volksgezondheid aan de eerste screening van vermoedelijke ebolapatiënten dicht bij hun huis in een gebied dicht bij het epicentrum van de uitbraak.
De ebola-unit in Madud , met 8 bedden, is operationeel. Hier werken onze teams samen met het ministerie van Volksgezondheid om vermeodelijke ebolapatiënten te screenen. © Sam Taylor, 23 oktober 2022

Onze steun voor de ebolarespons

We zetten ebola-units op in Mubende, epicentrum van de uitbraak

Een ebola-behandelingscentrum met 40 bedden is voltooid. Een andere faciliteit met 40 bedden, die ook intensieve zorg kan bieden, is in aanbouw. In Madudu is een derde ebola-unit, met 8 bedden, nu operationeel.  Daar kunnen patiënten in een vroeg stadium van de ziekte terecht. In alle centra werkt personeel van het ministerie.

We geven medicijnen, training en advies

  • we doneren medicijnen en beschermingsmiddelen gedoneerd
  • we geven training aan medisch personeel in de units
  • dokters en verpleegkundigen van AZG met ebola-ervaring geven advies aan het ministerie

We zetten in op preventie en infectiebeheer

Onze teams werken ook dicht bij de patiënten zelf.  We ondersteunen preventie en infectiebestrijding en sporen contacten van patiënten op om het risico op verspreiding van de ziekte snel te beperken. "Een van de belangrijkste doelstellingen bij het beheersen van de verspreiding van de epidemie is het verkorten van de tijd tussen de eerste symptomen van de ziekte en de behandeling ervan. We weten dat hoe vroeger patiënten worden behandeld, hoe groter hun overlevingskansen zijn en hoe kleiner het risico dat de ziekte zich binnen de gemeenschap verspreidt", legt Denis Mbae, coördinator van het outreach-project, uit.

Artsen Zonder Grenzen wil meewerken aan ontwikkeling vaccin

In de komende weken zal een onderzoek van start gaan naar vaccins en behandelingen voor de Soedanese stam van het ebolavirus. Onze ebolaspecialisten hebben met nadruk de beschikbaarheid van Artsen Zonder Grenzen getoond om deel te nemen aan dat onderzoek. "De goedkeuring van doeltreffende vaccins en behandelingen voor de Zaïrese stam van ebola in 2018-2019 in de Democratische Republiek Congo zijn cruciale instrumenten geweest om de verspreiding van het virus te beheersen. Maar in onze ervaring kan de doeltreffendheid van een vaccin enkel tijdens een uitbraak worden getest”, zegt John Johnson, epidemioloog en vaccinoloog bij Artsen Zonder Grenzen.

“Net zoals tijdens de klinische proeven in D.R. Congo in 2019, is Artsen Zonder Grenzen bereid om zwaar te investeren in dit onderzoek.”