Sociale media

Open the menu

Oeganda

Uganda
Jaar AZG begon te werken in het land
1986

Oeganda biedt onderdak aan 1,1 miljoen vluchtelingen. Dat is veruit het hoogste aantal in Afrika. Het land telt ook 1,2 hiv-patiënten en kampt geregeld met uitbraken van besmettelijke ziekten.

Onze activiteiten richten zich voornamelijk op kwetsbare groepen die buitenproportioneel getroffen worden. Artsen Zonder Grenzen biedt screenings, behandelingen en ondersteuning aan voor hiv-patiënten, seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor jongeren en medische bijstand voor vluchtelingen.

De toegang tot behandelingen voor hiv verbeteren

Volgens de officiële cijfers lijden er in Oeganda 1,2 miljoen personen aan hiv. Ondanks inspanningen om de gevallen beter op te sporen en te verzorgen, bestaan er nog steeds grote tekorten. Resistentie tegen antiretrovirale middelen leidt steeds vaker tot een inefficiëntie van eerste- of tweedelijnsbehandelingen. Bovendien laat de beschikbaarheid van en bevoorrading met geneesmiddelen voor een derdelijnsbehandeling of finale behandelingsoptie vaak te wensen over.

In Arua verlenen we uitgebreide zorg aan hiv-patiënten, inclusief point-of-caretests, de behandeling van cryptokokkenmeningitis (als resultaat van een lage weerstand), ondersteuning in het klinisch beheer van patiënten die nog geen virale onderdrukking bereikten, tests voor moleculaire geneesmiddelenresistentie en derdelijnsbehandeling. De bijkomende activiteiten gericht op kinderen en jongeren omvatten de vroegtijdige opsporing van hiv, groepsondersteuning met leeftijdsgenoten en psychosociale begeleiding.

In Kasese richtten we ons op de landelijke vissersgemeenschappen rond het Edwardmeer en het Albertmeer. We ondersteunen de oprichting van groepen binnen de gemeenschap om de toegang tot hiv-behandelingen en de opvolging ervan te verbeteren. Daardoor verhoogt het percentage van patiënten die een virale onderdrukking bereiken.

Seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor jongeren

Jongeren lopen een bijzonder hoog risico op soa's en ongewenste zwangerschappen. De jongeren zijn zich slechts in beperkte mate bewust van de risico's, risicofactoren en gevolgen. Daarnaast is er onvoldoende doelgerichte bijstand voorzien.

We openden in 2015 een kliniek voor jongeren in Kasese om seksuele en reproductieve gezondheidszorg aan te bieden. In 2018 werden er meer dan 32.000 consultaties gehouden. Verder organiseerden we sensibiliseringssessies en recreatieve activiteiten om het aantal deelnemers te verhogen.

Ondersteuning voor vluchtelingen

Tussen eind 2017 en begin 2018 hebben meer dan 100.000 personen het Albertmeer overgestoken naar het district Hoima in Oeganda om aan het geweld in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo te ontsnappen. In februari kreeg het gebied een uitbraak van cholera te verduren. Er werden meer dan 2.500 gevallen geregistreerd. 40% van de gevallen was ernstig. Als antwoord daarop hebben we een noodhulpactie op touw gezet. We dienden orale choleravaccinaties toe aan 47.500 personen en waakten over de bevoorrading met proper water. Onze teams dienden ook vaccinaties toe tegen mazelen en andere standaardvaccinaties in vluchtelingenkampen. Ze hielden daarnaast nog medische consultaties en verstrekten seksuele en reproductieve gezondheidszorg.

In het district Yumbe bieden we kraamzorg aan en verstrekken we gezondheidszorg aan ambulante en opgenomen patiënten. Sinds 2016 vaccineren we eveneens Zuid-Soedanese vluchtelingen. We voorzagen proper drinkwater en voerden een systeem in voor de inzameling van gegevens om de omstandigheden en behoeften in de vluchtelingenkampen in kaart te brengen.

Aangezien de immigratiestroom uit Zuid-Soedan begin 2018 begon af te nemen, hebben we de medische standaardconsultaties overgedragen aan andere organisaties en onze inspanningen gericht op het verlenen van geestelijke gezondheidszorg en het ondersteunen van slachtoffers van seksueel geweld. Er werd een dienstverlening voorzien in Imvepi en in Rhino. In mei ging de hulpverlening in Bidi Bidi van start.