Sociale media

Open the menu

CONGO: AZG vaccineert mensen tegen ebola in de meest afgelegen gebieden

In Bikoro, in de Evenaarsprovincie in de Democratische Republiek Congo (DRC), werkt Artsen Zonder Grenzen sinds enkele weken samen met het ministerie van Volksgezondheid en met de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Maandag 28 mei zijn de teams er gestart met het inenten van het personeel dat het meest blootgesteld is aan het ebolavirus.

© Louise Annaud/ AZG
© Louise Annaud/ AZG

Het ebolavaccin (rVSVDG-ZEBOV-GP) is een van de elementen van de globale strategie om de ebola-epidemie in te dijken. Het proefvaccin is nog niet geregistreerd, dus wordt het momenteel gebruikt in het kader van een studieprotocol dat is goedgekeurd door de nationale overheid, het Ethisch Comité in Kinshasa en het Ethisch Comité van AZG. Het protocol bepaalt aan wie, wanneer en hoe het vaccin moet worden toegediend.

De deelnemers aan de studie krijgen alle informatie over het vaccin alvorens ze hun toestemming geven, en zullen gedurende een bepaalde tijd nauwlettend gevolgd worden. Hun deelname is vrijwillig, en de vaccinatie gratis.

« ringvaccnatie »

Het gaat om een zogenaamde “ringvaccinatie”. Contactpersonen van ebolapatiënten worden opgespoord en krijgen de mogelijkheid om zich te laten vaccineren. Zo ontstaat een “ring” van gevaccineerde familieleden, buren, collega’s en vrienden rond een ebolapatiënt. Zo kan het virus zich niet verder verspreiden. In de getroffen gebieden krijgt het eerstelijnsgezondheidspersoneel ook de mogelijkheid om zich te laten inenten, omdat het een hoger risico loopt om besmet te raken.

Tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika van 2014 - 2016 werkte Artsen Zonder Grenzen samen met het Guineese ministerie van Volksgezondheid, de WGO en andere organisaties aan een klinische studie in Conakry (Guinee).

“De testresultaten zijn hoopgevend en sterken ons in de overtuiging dat het vaccin zal kunnen worden gebruikt om de huidige epidemie te bestrijden. Er is wel een intensieve opvolging van de ingeënte mensen nodig, want het vaccin is nog niet officieel goedgekeurd. Uit de testresultaten blijkt dat het vaccin een reëel voordeel zal opleveren voor mensen die sterk blootgesteld zijn aan ebola, en hen zal beschermen tegen de infectie. Wel is vaccinatie slechts één middel in de strijd tegen het virus. De eerste stap is de identificatie van de patiënten en diegenen met wie ze in contact zijn gekomen”, aldus Micaela Serafini, medisch directeur van Artsen Zonder Grenzen in Genève.

membres personnel ebola
©  Hugues Robert/AZG 

Alle gevaccineerde personen blijven op dezelfde manier opgevolgd worden, en het gezondheidspersoneel moet beschermende kleding blijven dragen. Daarnaast blijven de basispijlers in de strijd tegen ebola gelden om verdere verspreiding tegen te gaan:

  • De isolatie en behandeling van patiënten
  • Het identificeren en opvolgen van mensen die in contact zijn geweest met ebolapatiënten
  • Sensibilisering van de bevolking
  • Veilige begrafenissen
  • Actief op zoek gaan naar patiënten
  • Ondersteuning van de normale gezondheidszorg (voor patiënten met andere aandoeningen dan ebola)

De AZG-teams aan de slag 

De huidige epidemie brak uit op 8 mei in het noordwesten van het land. Tot op gisteren (29 mei) zijn er naar schatting 48 mensen besmet waarvan 25 zijn overleden. Drie mensen worden nog getest. De teams van Artsen Zonder Grenzen werken op vier verschillende plaatsen om patiënten te behandelen en de epidemie in te dijken.

Momenteel is Artsen Zonder Grenzen actief in de zones Mbandaka en Bikoro, waar twee Ebolabehandelingscentra (Ebola Treatment Centres, ETC’s) zijn opgericht met respectievelijk 12 en 20 bedden. De teams doen er ook alles aan om de directe of indirecte contactpersonen op te sporen van bevestigde ebolagevallen. Daarnaast worden er sensibiliseringsacties gevoerd bij de gemeenschappen, onder meer om blootstelling aan de ziekte te beperken en de bevolking aan te sporen om hun begrafenisrituelen veilig te houden.

Er is ook een team aan de slag in de afgelegen gebieden Itipo en Iboko. In Itipo is er een transitcentrum met 10 bedden geïnstalleerd voor verdachte ebolagevallen. Ze worden geïsoleerd en krijgen de nodige verzorging in afwachting dat de laboratoriumresultaten de diagnose bevestigen. Is de test positief, dan worden ze overgebracht naar het ebolabehandelingscentrum in Bikoro. In Iboko is er een isolatiezone afgebakend in het ziekenhuis, en momenteel zijn de teams een nieuw behandelingscentrum aan het bouwen.

In de Evenaarsprovincie zijn er medewerkers ingezet die de meeste ervaring hebben inzake ebolabestrijding. Onder hen artsen, infectiedeskundigen en logistiek medewerkers.