Sociale media

Open the menu

AZG veroordeelt aanval op humanitair konvooi in Syrië ten strengste

Artsen Zonder Grenzen is diep geschokt door de aanval op het hulpkonvooi in Syrië op 19 september. Het hulpkonvooi van de Verenigde Naties en de Syrische Rode Halve Maan was bedoeld voor Urm Al-Kubra, een rurale zone in het westen van Aleppo. Verschillende medewerkers van de Syrische Rode Halve Maan stierven bij de aanval.

We betuigen ons diepste medeleven aan de families, vrienden en collega’s van de medewerkers van de Syrische Rode Halve Maan die omkwamen bij de aanval.

Artsen Zonder Grenzen veroordeelt deze aanval ten strengste. Het is opnieuw een voorbeeld van het aanhoudend gebrek aan respect voor het oorlogsrecht in het Syrische conflict. Artsen Zonder Grenzen eist dat alle in het conflict betrokken partijen hulpverleners, burgers, en medische en burgerfaciliteiten ontzien.

We eisen ook dat de internationale grootmachten die betrokken zijn in dit conflict hun verantwoordelijkheid opnemen, en meer concrete stappen ondernemen om een einde te maken alle aanvallen tegen burgerlijke gebouwen, medische faciliteiten, en hulpkonvooien.