Sociale media

  • NL
Open the menu

Aardbeving Nepal: situatie in Gorkha, Kathmandu en daklozenkampen


Op zaterdag 25 april werd de Kathmandu-vallei in Nepal getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.8 op de schaal van Richter. Het epicentrum bevond zich op 77 kilometer van de dichtbevolkte districtshoofdstad Kathmandu. Gebouwen zijn ingestort, duizenden mensen zijn omgekomen en naar verwachting zijn er tienduizenden mensen verwond.  Teams van Artsen Zonder Grenzen hebben de situatie geëvalueerd in Gorkha, Kathmandu en twee geïmproviseerde daklozenkampen en zijn een chirurgisch hulpproject in Gorkha aan het opzetten. We hebben ook ziekenhuizen bevoorraad en proberen om de mensen in de kampen van veilig drinkwater te voorzien.


Er zijn nu 61 hulpverleners van Artsen Zonder Grenzen ter plaatse. Een veldhospitaal is onderweg naar Kathmandu. We wachten op onze hulpvrachten die nog met vliegtuigen en over land moeten aankomen. Tot dan moeten onze teams het doen met de medische voorraden die zij zelf hebben meegenomen. Artsen Zonder Grenzen richt zich daarnaast op de afgelegen, moeilijk bereikbare gebieden.

Medicijnen en veldhospitaal geland in Kathmandu

Afgelopen nacht kon het eerste vrachtvliegtuig van Artsen Zonder Grenzen met medicijnen, andere medische voorraden en een veldhospitaal, landen in Kathmandu. Alle vracht is door de douane geklaard. Een team is per helikopter vertrokken naar de bergen in Sindhupalchowk-district om daar medische noodhulp te geven. De afgelegen bergdorpen zijn zwaar getroffen door de aardbeving en de mensen hebben er nog nauwelijks hulp ontvangen.

Chirurgie en onderdak

Een chirurgisch team zal het plaatselijke ziekenhuis in het Bhaktapur-district, dat zwaar getroffen is door de aardbeving, ten oosten van Kathmandu, versterken. Gisteren heeft een team ruim 200 kits met tentendoeken en dergelijke aangevoerd naar Gumba, een dorp in het Gorkha-district.

Kathmandu: daklozenkamp

In het centrum van Kathmandu slapen mensen op straat in wat nu het Tudikhel-daklozenkamp wordt genoemd. Het gaat zowel om inwoners van de hoofdstad als om mensen uit de verwoeste dorpen in de omgeving. Ons noodhulpteam stelde vast dat de mensen maar beperkt aan schoon drinkwater kunnen komen en dat de openbare toiletten overstromen. Een artsenteam van het tegenovergelegen Bir-ziekenhuis geeft er medische zorg. Wij richten ons op watervoorziening en hygiëne.

Kathmandu: situatie ziekenhuizen

Een team heeft gisteren 4 ziekenhuizen in Kathmandu bezocht, vooral met het oog op ernstige verwondingen en mogelijke gevallen van "crush-syndroom", dat is wanneer nierfalen optreedt doordat mensen bekneld hebben gezeten. Het grootste probleem voor ziekenhuizen lijkt vooral een tekort aan medische voorraden te zijn. We hebben vooralsnog 2 wondverzorgingskits kunnen geven aan 2 ziekenhuizen. Het zal veeleisend zijn, onvoorspelbaar en emotioneel. Maar ik zal proberen om er klaar voor te zijn.

Lees de blog van Emma in Nepal.

Op dit ogenblik zijn er mensen in het Kathamandu Teaching Hospital die nierdialyse nodig hebben, 200 in totaal, maar dan gaat het vooral om mensen met chronische nierproblemen en niet om het "crush-syndroom". Dit ziekenhuis beschikt over 8 nierdialyseapparaten. Een chirurgisch team is inmiddels aangekomen in Kathmandu en zal starten zodra het veldhospitaal dat met een vliegtuig onderweg is, aan is gekomen.

Ziekenhuizen Kathmandu en Bhaktapur

In Bhaktapur, op 40 kilometer ten oosten van Kathmandu, bivakkeren ruim 1.500 mensen in een tijdelijk daklozenkamp. Het gaat om mensen die hun huizen zijn verloren door de aardbeving of die uit angst voor de naschokken niet terug durven te gaan. Er is een tekort aan water en hygiënische voorzieningen, daarom vangen mensen regenwater op. Ons team onderzoekt de tekorten en heeft wondverzorgings- en eerstehulpvoorraden gegeven aan het plaatselijke ziekenhuis.

Vandaag zullen teams ziekenhuizen in Kathmandu en Bhaktapur bezoeken om te kijken of zij hulp nodig hebben mensen die aan het crush sydnrome lijden, te verzorgen.