Sociale media

Open the menu

5 jaar humanitaire hub in Brussel: onmisbare hulp voor dakloze migranten

Al 5 jaar bieden vrijwilligers- en hulporganisaties in de humanitaire hun aan dakloze migranten de essentiële medische, psychologische, juridische en materiële hulp die ze niet van de overheid krijgen. Sinds 2017 klopten hier al duizenden mannen en vrouwen aan. Ondanks de regionale financiering en een pand in bruikleen beschikt de humanitaire hub niet over permanente middelen of een infrastructuur.

In de hub biedt Artsen Zonder Grenzen al 5 jaar psychologische bijstand aan dakloze migranten
In de hub biedt Artsen Zonder Grenzen al 5 jaar psychologische bijstand aan dakloze migranten. Onze psychologe Hager is hier in een opvolgongsgesprek met één van onze patiënten. Andere organisaties bieden in de hub oa. medische zorgen, juridische bijstand, klerendistributie, of maaltijdendistributie ©Albert Masias, 2020

Alle partners samen roepen op: bied ons toekomstperspectief

Vandaag bestaat het consortium van de Hub uit Artsen zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, Croix-Rouge de Belgique, SOS Jeunes-Quartier Libre AMO en het Burgerplatform BxlRefugees. In de hub verzorgt Artsen Zonder Grenzen de psychologische bijstand van dakloze migranten. Alle partners samen vragen nu aan de autoriteiten om hun inspanningen tet versterken en de humanitaire hub toekomstperspectief te bieden.  

Wij vragen

  • Een passend antwoord: de hub wil ook onthaal- en oriëntatiemechanismen voor alle daklozen ontwikkelen. De oprichting van een adequaat associatief opvangnet en de sensibilisering van de overheid aangaande de basisbehoeften van deze mensen moeten dit mogelijk maken.
  • De noodfase voorbij: vijf jaar na de opening stellen we helaas vast dat de daklozen een integraal deel uitmaken van de realiteit in Brussel. We moeten die noodfase dringend achter ons laten, zodat we van de opvang en begeleiding van deze mensen een structurele pijler van het Brusselse en Belgische opvangbeleid kunnen maken.
  • Overleg: de partners van de hub zijn verbaasd over het gebrek aan overleg tussen de verschillende overheidsinstanties aangaande de migranten, onder wie ook niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.
  • Voortbestaan: de partners van de hub willen dat de humanitaire hub permanent blijft voortbestaan. Daarom is een financiële zekerheid en een aangepaste infrastructuur nodig om op een kwaliteitsvolle manier aan de opvang- en begeleidingsbehoeften van de begunstigden te beantwoorden.

Indrukwekkende betrokkenheid van organisaties en vrijwilligers

Talrijke openbare en privéorganisaties mobiliseren zich rond dit consortium. Zonder hun indrukwekkende betrokkenheid zou de hub nooit kunnen werken. In totaal zetten 50 vrijwilligers en 60 medewerkers zich elke dag in om de hub draaiende te houden.

De hub in cijfers (januari-augustus 2022)

  • 12.320 aanmeldingen per maand in het dagcentrum
  • 1.000 uitgedeelde maaltijden per dag
  • 850 douchebeurten per maand
  • 2.150 consulten bij de gespecialiseerde diensten: distributie van kleren, medische en psychologische consulten, herstel van familiebanden, consulten voor vrouwen via het onthaal van Sister’s House en begeleiding van niet-begeleide minderjarigen
  • 261 nieuwe niet-begeleide minderjarigen ontmoet
Sinds eind vorig jaar is het opvangnetwerk voor asielzoekers in België systematisch verzadigd. De opvangcrisis zorgt voor extra druk op onze diensten
Sinds eind vorig jaar is het opvangnetwerk voor asielzoekers in België systematisch verzadigd. De opvangcrisis zorgt voor extra druk op onze diensten. © Julien Dewarichet, november 2021

Diensten in de hub steeds kwalitatiever doorheen de jaren

“De behoeften en diensten van de hub zijn erg geëvolueerd dankzij de expertise die we sinds 2017 hebben opgebouwd”, zegt Lorenzo Durante Viola, coördinator van de humanitaire hub. “Onze aanpak is steeds kwalitatiever en beter aangepast aan de behoeften en kwetsbaarheden van de begunstigden. We willen deze mensen een waardige opvang bieden, en bovenal een plek waar ze zich veilig voelen.”

Sinds de COVID-19-pandemie heeft de humanitaire hub zijn organisatie recent opnieuw aangepast. Zo is er nu in het gebouw naast de hub een dagcentrum met voedselbedeling van het Rode Kruis België. De dakloze migranten moeten dus niet meer naar het Maximiliaanpark voor een maaltijd. Deze worden nu ter plaatse geleverd door organisaties en burgerinitiatieven.

In het dagcentrum kunnen de mensen ook even rusten, een douche nemen, hun spullen in een kluisje achterlaten, hun hart luchten en een aangepaste heroriëntatie krijgen. Sinds mei 2022 is er één enkele ingang voor beide gebouwen, wat de samenwerking tussen de teams concreet maakt.

Extra druk door opvangcrisis Fedasil

“Sinds de oprichting van de hub hebben alle crisissen en tekortkomingen een impact gehad op ons werk en onze activiteiten”, gaat Viola verder. “De recente verzadiging van het Fedasil-netwerk voor de opvang van asielzoekers legde extra druk op de activiteiten van de hub. In de periode juni-augustus 2022 deelden we dagelijks 200 maaltijden meer uit dan in januari. Toen al stond de teller op 750 maaltijden per dag.”