Sociale media

Open the menu

De toekomstige dokters in Sierra Leone opleiden en tegelijk levens redden

De ebola-epidemie – die midden 2014 uitbrak en sinds juni 2016 officieel voorbij is – heeft diepe sporen nagelaten in Guinee, Liberia en Sierra Leone. Drie jaar later hebben die landen het nog steeds moeilijk om hun zorgsysteem – dat vóór de epidemie al mank liep – terug op te bouwen. In Sierra Leone eiste het ebolavirus niet alleen 3.956 mensenlevens, maar ook het volledige zorgsysteem lag plat, met nog eens duizenden sterfgevallen tot gevolg.

De impact van de epidemie is bovendien nog steeds voelbaar. In Sierra Leone kwam 7 % van de zorgverstrekkers in het land om het leven door het virus. Terwijl het land vroeger al te weinig medisch personeel telde, zijn de behoeften vandaag nog nijpender. België telt gemiddeld 1 arts per 330 inwoners. In Sierra Leone is er gemiddeld 1 arts per 50.000 inwoners. 

Verontrustende cijfers

België telt gemiddeld 1 arts per 330 inwoners. In Sierra Leone is er gemiddeld 1 arts per 50.000 inwoners.

Om een antwoord te bieden op de nood aan gezondheidszorg besloot Artsen Zonder Grenzen (AZG) te investeren in de bouw van een ziekenhuis in Kenema, ten zuidwesten van Sierra Leone. Daarnaast startte de organisatie met een vormingsprogramma voor medisch personeel. “Het herstelprogramma na de ebola-epidemie van het ministerie van Volksgezondheid boekt vooruitgang, maar we wilden meer doen. AZG wil haar steentje bijdragen door de behoeften van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te lenigen, met name vrouwen en kinderen. Sierra Leone kent een van de hoogste kindersterftecijfers ter wereld, en nog elke dag sterven vrouwen in het land tijdens de bevalling”, vertelt Sandra Simons, medisch coördinator ziekenhuisbeheer. 

Begin 2019 moet een ziekenhuis met pediatrie- en materniteitsafdeling de deuren openen en plaats bieden aan 150 patiënten. Het ziekenhuis zal de nadruk leggen op pediatrische zorgen, in eerste instantie met een capaciteit van 50 bedden, om ze vervolgens op te trekken naarmate de ziekenhuisactiviteiten toenemen. 

medisch personeel opleiden

Sierra Leone heeft meer dokters, vroedkundigen en verpleegkundigen nodig. Het ziekenhuis van Kenema moet een academisch ziekenhuis worden, waar gezondheidszorg wordt aangeboden en tegelijk lokaal medisch personeel wordt opgeleid. Zo zal het personeel van AZG zich beter kunnen voorbereiden voor de strijd tegen een toekomstige epidemie en de vaardigheden met betrekking tot ziekenhuisbeheer en vorming kunnen bijschaven. 

“Zodra het ziekenhuis de deuren opent, kunnen 350 medewerkers aan de slag, onder wie 30 expats. Na 1 tot 2 jaar worden de diensten uitgebreid, van uitsluitend pediatrische zorgen naar pediatrische zorgen en materniteitsdiensten. Tegen die tijd moeten we op meer dan 500 personeelsleden kunnen rekenen, onder wie 35 expats”, stelt Sandra. “Dat betekent dat we het aandeel expats in het totale personeelsbestand willen terugdringen naarmate de vaardigheden en de autonomie van de lokale medewerkers toenemen.”

Onze HR goal

We willen het aandeel expats in het totale personeelsbestand terugdringen naarmate de vaardigheden en de autonomie van de lokale medewerkers toenemen.

Om de ziekenhuisactiviteiten op te starten, plant AZG de aanwerving van internationale artsen en verpleegkundigen die ervaring hebben met of interesse tonen voor coaching en vorming. “We zijn op zoek naar specialisten in pediatrie, ondervoeding, spoedgevallenzorg of infectiepreventie en -beheer. We hebben ook erg specifieke managementprofielen nodig voor het ziekenhuisbeheer. Daarvoor is minstens drie jaar ervaring in een managementpositie vereist”, voegt Sandra eraan toe. “Het ziekenhuis zal opleidingsmogelijkheden bieden aan alle medewerkers, maar de missie kan emotioneel erg zwaar zijn”, waarschuwt Sandra. “Op het terrein blijken de behoeften zo groot dat we die lang niet allemaal het hoofd kunnen bieden. Dat vond ik persoonlijk het moeilijkste. Hoe vaak je ook de hulp aan kinderen moet weigeren omdat alle ziekenhuisbedden bezet zijn en hen moet doorverwijzen … Dat went nooit. Erger nog: kinderen zien sterven, is buitengewoon zwaar.”

1 / 3

Zorgwekkende omstandigheden in de regio Kenema

We kozen niet zomaar voor Kenema om er een ziekenhuis op te trekken. AZG runde een ziekenhuis in de nabijgelegen stad Bo toen de ebola-epidemie uitbrak. Wat begon als een kleinschalig ziekenhuis barstte al snel uit z'n voegen. Helaas moest AZG de deuren sluiten toen het ebolavirus om zich heen greep, aangezien het  onmogelijk bleek infecties te vermijden en de veiligheid van de medewerkers te garanderen. “De bouw van dit nieuwe ziekenhuis is dan ook goed gepland, met een doordacht ontwerp, duurzame bouwmaterialen en een langetermijnvisie”, aldus Sandra. 

“Ebola hield lelijk huis in Kenema, maar dat was niet de enige reden waarom we voor die locatie kozen. Kenema ligt in wat we de ‘lassagordel’ noemen, waar altijd een risico heerst op lassakoorts, een acute en vaak dodelijke virale hemorragische koorts”, licht Sandra toe. De symptomen van lassakoorts lijken sterk op die van malaria, waardoor de diagnose, net als de aangewezen zorgen, soms op zich laat wachten.

Natassa, adviseur human resources en ziekenhuisbeheer, is eveneens overtuigd van het belang van het ziekenhuis in Kenema. “We willen bijdragen tot betere pediatrische en obstetrische zorgen. We moeten er dus voor zorgen dat er voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel beschikbaar is. Daarom is het belangrijk de vaardigheden van de lokale medewerkers te verbeteren met behulp van een breed vormingsplan dat gestaag wordt uitgerold”, vertelt ze. “Die langetermijnbenadering om het aantal slachtoffers van lassakoorts in te dijken en de moeder- en kindersterfte terug te dringen door lokaal personeel op te leiden, is nieuw voor AZG, maar cruciaal om een duurzame impact te hebben in Sierra Leone.”

Brede en voortgezette vorming voor personeelsleden

Alle nationale ziekenhuismedewerkers zullen 6 weken lang klaargestoomd worden voor hun job in het ziekenhuis. Uiteraard houdt de vorming daar niet op. Iedereen wordt persoonlijk opgevolgd en krijgt een vorming op maat, voornamelijk ter plaatse, maar ook via colleges, praktijksimulaties en zelfstudie. “Dat noemen we ‘voortgezette professionele ontwikkeling’, waarbij iedereen individueel wordt opgevolgd en op weg geholpen wordt naar betere vaardigheden”, aldus Natassa. De inhoud van de vorming varieert onder meer van sterilisatie, infectiepreventie en -beheer, databeheer en laboratoriumvaardigheden tot herkenning van de eerste symptomen van lassakoorts.

Expats krijgen bij vertrek een vorming als educatief medewerker, om hen te helpen de ziekenhuisopleiding voor nationale medewerkers ter plaatse te geven. Ze krijgen bovendien een uitgewerkt curriculum en opleidingsschema.

Voor al onze medische en niet-medische profielen zijn we steeds op zoek naar medewerkers met interesse voor of ervaring in ziekenhuisactiviteiten en het geven van opleidingen, en die bereid zijn om voor 6 tot 12 maanden op missie te vertrekken. Op onze jobpagina vind je de algemene voorwaarden en meer informatie over de sollicitatieprocedure.

Medisch en paramedische profielen 

  • Artsen
  • Pediaters
  • Verpleegkundigen met ervaring in pediatrie, ondervoeding, en infectiepreventie en -beheer. We zijn eveneens op zoek naar verpleegkundigen met ervaring in het beheer van ziekenzalen.

Niet medische profielen 

Ziekenhuisbeheer

We zijn op zoek naar een managementteam voor het ziekenhuis, inclusief ziekenhuisdirecteurs, medisch coördinatoren, hoofdverpleegkundigen, HR-verantwoordelijken en directeurs ziekenhuisdiensten.