Verpleegkundige

Het aantal openstaande posities voor dit profiel is momenteel beperkt. Kandidaten die aan alle vereisten voldoen en bovendien ervaring hebben in team management, hebben een grotere kans om gecontacteerd te worden.

Mogelijke activiteitengebieden voor verpleegkundigen zijn: basisgezondheidszorg, vaccinatiecampagnes, voedselhulp, epidemieën, specifieke projecten (aids, tuberculose enz.), alsook het inzamelen en analyseren van epidemiologische gegevens. Meestal ben je als verpleegkundige bij AZG ook verantwoordelijk voor het management van een team: organisatie en opleiding van lokaal medisch personeel.

In een ziekenhuis kan je op verschillende diensten ingezet worden: pediatrie, interne geneeskunde, operatiekamer. Je ziet er eveneens op toe dat de regels inzake hygiëne en sterilisatie strikt worden nageleefd en zorgt voor het goede beheer van de apotheek.

Vereisten

  • Diploma van bachelor in de verpleegkunde (niveau A1)

  • Diploma in tropische geneeskunde of minstens 1 jaar relevante beroepservaring in een tropische context

  • Specialisatie in spoedgevallen, intensieve zorg, pediatrie, operatiekamer, infectiepreventie of ziekenhuisbeheer is een troef (ga hier naar het profiel Specialist infectiepreventie & -controle)

  • Relevante beroepservaring

  • De waarden van het AZG handvest onderschrijven

  • Bereid zijn om op missie te vertrekken zonder partner en/of familie en om te werken in een onstabiele omgeving

  • Over een goede kennis van het Frans en Engels beschikken

     

duur van een missie

  • 6 tot 12 maanden
© Mario Fawaz/MSF
© Mario Fawaz/MSF