Verpleegkundige

Momenteel zijn we niet actief op zoek naar algemene verpleegkundigen, want onze reservepool is volzet. We zijn daarentegen wel actief op zoen naar  profielen in Infectiepreventie en -controle (IPC).

Mogelijke activiteitengebieden voor verpleegkundigen zijn: basisgezondheidszorg, vaccinatiecampagnes, voedselhulp, epidemieën, specifieke projecten (aids, tuberculose enz.), alsook het inzamelen en analyseren van epidemiologische gegevens. Meestal ben je als verpleegkundige bij AZG ook verantwoordelijk voor het management van een team: organisatie en opleiding van lokaal medisch personeel.

In een ziekenhuis kan je op verschillende diensten ingezet worden: pediatrie, interne geneeskunde, operatiekamer. Je ziet er eveneens op toe dat de regels inzake hygiëne en sterilisatie strikt worden nageleefd en zorgt voor het goede beheer van de apotheek.

Vereisten

  • Diploma van bachelor in de verpleegkunde (niveau A1)

  • Diploma in tropische geneeskunde of minstens 1 jaar relevante beroepservaring in een tropische context is een pluspunt

  • Specialisatie in spoedgevallen, intensieve zorg, pediatrie, operatiekamer, infectiepreventie of ziekenhuisbeheer is een troef (ga hier naar het profiel Specialist infectiepreventie & -controle)

  • Relevante beroepservaring

  • De waarden van het AZG handvest onderschrijven

  • Bereid zijn om op missie te vertrekken zonder partner en/of familie en om te werken in een onstabiele omgeving

  • Over een goede kennis van het Frans en Engels beschikken

     

duur van een missie

  • 6 tot 12 maanden

Eind mei 2019 hielden we een Facebook live rekruteringsinfosessie met verpleegkundige Maarten. Bekijk de video (je moet je inloggen op Facebook)