Sociale media

Open the menu

Verpleegkundige

Het aantal openstaande posities voor dit profiel is momenteel beperkt. Kandidaten die aan alle vereisten voldoen en bovendien over de gevraagde troeven beschikken, hebben een grotere kans om gecontacteerd te worden. 

We zijn daarentegen wel actief op zoek naar  profielen in Infectiepreventie en -controle (IPC).

Mogelijke activiteitengebieden voor verpleegkundigen zijn: basisgezondheidszorg, vaccinatiecampagnes, voedselhulp, epidemieën, specifieke projecten (aids, tuberculose enz.), alsook het inzamelen en analyseren van epidemiologische gegevens. Meestal ben je als verpleegkundige bij AZG ook verantwoordelijk voor het management van een team: organisatie en opleiding van lokaal medisch personeel.

In een ziekenhuis kan je op verschillende diensten ingezet worden: pediatrie/neonatologie, interne geneeskunde. Je ziet er eveneens op toe dat de regels inzake hygiëne en sterilisatie strikt worden nageleefd en zorgt voor het goede beheer van de apotheek.

Vereisten

 • Diploma van bachelor in de verpleegkunde (niveau A1)

 • Diploma in tropische geneeskunde of minstens 1 jaar relevante beroepservaring in een tropische context is een pluspunt

 • Specialisatie in spoedgevallen, intensieve zorg, pediatrie/neonatologie, infectiepreventie of ziekenhuisbeheer is een troef (ga hier naar het profiel Specialist infectiepreventie & -controle)

 • Training, coaching, tutoring of mentoring ervaring door een beroepsopleiding (school, universiteit, enz…) of door professionele betrokkenheid (team management en training)
 • Ervaring met management (professioneel of niet-professioneel)
 • Relevante beroepservaring

 • De waarden van het AZG handvest onderschrijven en zich aan de managementwaarden van de organisatie houden: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, vertrouwen, empowerment.

 • Naleving van de Verplichtingen voor Verantwoord Gedrag

 • Bereid zijn om op missie te vertrekken zonder partner en/of familie en om te werken in een onstabiele omgeving

 • B1-niveau in minimaal twee van de volgende talen (Engels, Spaans, Frans, Arabisch).

duur van een missie

 • 6 tot 12 maanden

Ontmoet onze verpleegkundigen

Stijn Poosen is ICU-verpleegkundige. In juni 2021 stelden wij hem een paar vragen over zijn ervaringen.  Lees zijn verhaal

Op missie tijdens Covid - Stijn on duty

Eind mei 2019 hielden we een Facebook live rekruteringsinfosessie met verpleegkundige Maarten. Bekijk de video (je moet je inloggen op Facebook)