Sociale media

Open the menu

Biomedisch specialist

Het aantal openstaande posities voor dit profiel is momenteel beperkt. Kandidaten die aan alle vereisten voldoen en bovendien over de gevraagde troeven beschikken, hebben een grotere kans om gecontacteerd te worden op dit moment.

Je biedt technische ondersteuning bij de selectie, de installatie, het onderhoud of de reparatie van biomedische apparatuur, volgens de normen vastgelegd door AZG en in nauwe samenwerking met het managementteam van de zorginstelling.

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de biomedische apparatuur, om de goede werking, doeltreffendheid en efficiëntie ervan te kunnen garanderen. Samen met het managementteam en andere technici zie je erop toe dat de biomedische apparatuur wordt gebruikt in een geschikte omgeving.

Vereisten

  • Technische opleiding (technicus of ingenieur) in biomedische technologie, elektromechanica of elektronica
  • Twee jaar relevante beroepservaring in de zorgsector, bij voorkeur in ziekenhuizen
  • De waarden van het AZG handvest onderschrijven en zich aan de managementwaarden van de organisatie houden: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, vertrouwen, empowerment.

  • Naleving van de Verplichtingen voor Verantwoord Gedrag

  • Bereid zijn om op missie te vertrekken zonder partner en/of familie en om te werken in een onstabiele omgeving

  • Over een goede kennis van het Frans en Engels beschikken

duur van een missie

  • 6 tot 12 maanden
© Malak Shaher/MSF
© Malak Shaher/MSF

Ontmoet onze biomedisch specialisten

Jonathan Delchambre, ingenieur met een specialisatie in biomedische technologie, vertelt over zijn verschillende missies en hoe hij, als biomedisch specialist, bijdraagt tot het redden van patiënten. Lees zijn verhaal

© MSF