Sociale media

Open the menu

Zimbabwe

Zimbabwe
Jaar AZG begon te werken in het land
2000

MEER OVER DE OVERSTROMINGEN IN ZIMBABWE

Door de aanhoudende economische crisis staat de Zimbabwaanse gezondheidssector voor tal van uitdagingen, zoals een tekort aan medische voorraden en essentiële geneesmiddelen, en onvoldoende financiering om watsan-diensten te garanderen.

In 2018 bood Artsen Zonder Grenzen steun aan het ministerie van Volksgezondheid om tal van uitbraken van watergedragen ziekten in heel het land het hoofd te bieden. Zo ook voor de op een na grootste cholera-epidemie ooit die in de hoofdstad Harare uitbrak. In totaal waren er vier uitbraken van cholera en nog eens vier van tyfus, waarbij onze teams het ministerie van Volksgezondheid en Kindzorg hielpen om meer dan 13.000 vermeende gevallen te behandelen. Bovendien werkten we samen met het ministerie en de Wereldgezondheidsorganisatie om 1.297.890 mensen tegen cholera te vaccineren. Daarnaast behandelden de teams van Artsen Zonder Grenzen 10.000 vermeende tyfuspatiënten in Harare en twee andere provincies.

Om de verspreiding van watergedragen ziekten in de dichtbevolkte hoofdstad te bedwingen, hebben we samen met partnerorganisaties besmette waterputten gesaneerd en nieuwe putten geboord. Het was van cruciaal belang dat we in de gemeenschap mensen konden aanwerven om die waterpunten te beheren en te onderhouden. Tussen 2015 en 2018 saneerden we 50 waterputten, boorden we 9 nieuwe putten, en leidden we 72 gemeenschapsgerichte ‘health clubs’ op in 13 buitenwijken.

Seksuele en reproductieve gezondheidszorg

In 2018 droegen we ons project rond de medische behandeling en psychosociale bijstand van slachtoffers van seksueel geweld in Harare over aan de gezondheidsautoriteiten van de stad. Sinds de start van het project hielpen we meer dan 8.000 patiënten, met bijzondere aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten voor adolescenten tussen tien en negentien jaar oud, inclusief kwetsbare jonge mensen met een beperking. In onze nieuwe kliniek in de buitenwijk Mbare konden in 2018 meer dan 4.300 jongvolwassenen bij ons terecht voor consultaties.

Behandeling van niet-overdraagbare aandoeningen (NOA), hiv en tuberculose (tbc)

In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid zetten we een programma op onder leiding van verpleegkundigen en met de steun van artsen. Het heeft als doel om in plattelandsklinieken in Chipinge en in het ziekenhuis van Mutare meer patiënten met hypertensie en diabetes te kunnen behandelen. Meer dan 1.000 patiënten namen in 2018 deel aan het programma en er werden meer dan 4.730 consultaties uitgevoerd.

In het landelijke Mwenezi leiden we outreachprogramma’s voor ongeveer 1.400 hiv- en tbc-patiënten in afgelegen gebieden met weinig toegang tot gezondheidsdiensten. In 2018 startten 500 patiënten met een antiretrovirale behandeling (ARV). Bovendien pasten onze teams een nieuw systeem toe voor de verdeling van geneesmiddelen, zodat de patiënten makkelijker hun voorraad kunnen aanvullen. Nu ontvangen en verdelen opgeleide gezondheidswerkers elke drie maanden ARV-geneesmiddelen in moeilijk bereikbare gebieden.

In Gutu steunden we het programma rond baarmoederhalskanker van het ministerie van Volksgezondheid door in zes gezondheidscentra 6.470 vrouwen voor de ziekte te screenen en 240 patiënten te behandelen. Als deel van een nationale campagne dienden we in Gutu bovendien vaccins tegen het humaan papillomavirus toe bij 15.650 meisjes in 246 scholen.

Bijstand voor terugkerende migranten

In Beitbridge leiden we diensten voor basisgezondheidszorg, zowel voor migranten die Zuid-Afrika uitgezet werden of terugkeren via officieuze oversteekplaatsen langs de rivier Limpopo, als voor de talrijke informele handelaars die langs een van de drukste grenzen in Zimbabwe leven. Meer dan 2.280 migranten en vluchtelingen deden in 2018 een beroep op de gezondheidszorg in de door Artsen Zonder Grenzen ondersteunde klinieken in Beitbridge.