Sociale media

Open the menu

Kameroen

Cameroun
Jaar AZG begon te werken in het land
1984

Als gevolg van het oplaaiende geweld tussen het leger en gewapende separatisten in het westen van Kameroen nam het aantal ontheemden pijlsnel toe in 2018.

Terwijl duizenden Nigeriaanse vluchtelingen en lokale gemeenschappen naar het zuiden vluchtten omwille van de onveiligheid en het geweld in de regio Far North en in buurland Nigeria, escaleerden de sociaal-politieke spanningen in de Engelstalige regio’s Northwest en Southwest tegen het einde van het jaar tot een gewapend conflict, met 435.000 ontheemden als resultaat. De meeste mensen vluchtten de brousse in, zonder onderdak, voedsel, water of basisgezondheidszorg.

Noodhulp in de regio’s Northwest en Southwest

In juni opende Artsen Zonder Grenzen een tijdelijke mobiele kliniek in de stad Kumba, in de regio Southwest, om er primaire gezondheidszorg te verstrekken aan de ontheemden. In de eerste week alleen al hielden onze teams 366 consultaties voor ambulante patiënten, voornamelijk voor malaria, luchtwegeninfecties en diarree.

Vervolgens breidden we onze activiteiten uit naar Buea, eveneens in de regio Southwest, en naar Bamenda, in de regio Northwest. Het gaat om afgelegen gebieden waar erg veel mensen in de gevechten verwikkeld raakten. Onze teams verleenden steun aan zeven faciliteiten verspreid over beide regio’s en behandelden patiënten in medische noodsituaties, met specifieke aandacht voor zwangere vrouwen en kinderen jonger dan vijf. We werkten plannen uit voor een massale toestroom aan slachtoffers en leidden medewerkers op om het hoofd koel te houden bij de toestroom van een groot aantal gewonden. We zetten ook een ambulancedienst op voor doorverwijzingen, steunden gezondheidswerkers, schonken medisch materiaal en boden psychosociale bijstand.

Een éénjarig kind met ademhalingsproblemen met haar moeder in het ziekenhuis in Far North. © Sylvain Cherkaoui, januari 2018.
Een éénjarig kind met ademhalingsproblemen met haar moeder in het ziekenhuis in Far North. © Sylvain Cherkaoui, januari 2018.

Ontheemden en vluchtelingen in de regio Far North

Onze teams bleven medische zorgen toedienen aan ontheemden, Nigeriaanse vluchtelingen en gastgemeenschappen in het noorden van het land, inclusief chirurgie, psychologische bijstand en pediatrische zorgen.

In 2018 voerden onze chirurgen in het ziekenhuis van Maroua 3.250 ingrijpende operaties uit, terwijl onze psychologische medewerkers 1.500 individuele consultaties hielden. In Mora breidden onze teams hun activiteiten dan weer uit naar plaatsen dichter bij de grens met Nigeria. Ze stonden er in voor de waterbevoorrading in het ontheemdenkamp van Kolofata en zorgden ervoor dat de diensten voor primaire gezondheidszorg in Amchidé opnieuw operationeel waren.

Hoewel hevig gewapend geweld in 2018 grotendeels uitbleef in het grensgebied, deed het toenemende aantal aanvallen en confrontaties naar het einde van het jaar toe de kans op nieuwe vluchtelingenstromen toenemen.

Dankzij de veiligere situatie langs de grens met Tsjaad, de verhoogde capaciteit van lokale gezondheidszorgdiensten en de aanwezigheid van andere ngo’s konden we onze activiteiten in Kousséri aan het ministerie van Volksgezondheid overdragen. Van 2015 tot oktober 2018 verstrekten we nutritionele en pediatrische zorg in het ziekenhuis en steunden we drie gezondheidscentra met consultaties voor ambulante patiënten.

Cholera-uitbraak

In 2018 brak in het noorden van Kameroen een cholera-epidemie uit. In totaal werden er tussen eind juni en eind november 995 vermeende gevallen en 58 doden opgetekend. We steunden de interventie van het ministerie van Volksgezondheid door geneesmiddelen en logistiek materiaal te schenken, maar bouwden ook een cholerabehandelingscentrum in Fotokol en hielpen bij de herinrichting van de bestaande centra in het district Djoungolo van Yaoundé en in het regionale ziekenhuis van Garoua. Onze teams gaven opleidingen rond hygiëne en sanering, maar deden ook aan gezondheidspromotie bij de gemeenschap en hielpen bij de vaccinatie van bijna 105.000 mensen in het gezondheidsdistrict van Makary om te voorkomen dat de ziekte zich verder naar het noorden zou verspreiden.