Sociale media

Open the menu

Jemen

Yémen
Jaar AZG begon te werken in het land
1986

Humanitaire crisis in Jemen

Artsen Zonder Grenzen (AZG) biedt essentiële zorg aan mensen die gewond zijn geraakt in het conflict en werkt aan de bestrijding van de alarmerende toename van ondervoeding en ziekten die te voorkomen zijn.

Jemen

Het jaar 2022 begon met een ernstige escalatie van het geweld in verschillende frontlinies en een aanzienlijke toename van luchtaanvallen. In reactie hierop hebben onze teams in Abs, Mocha en Sa'dah meerdere interventies opgezet om de vele getroffenen te verzorgen.

De intensiteit van het conflict is zeker afgenomen sinds de wapenstilstand die de VN in april heeft gesloten. Maar er blijven sporadische botsingen uitbreken langs de frontlinies, die vaak burgers treffen die in het kruisvuur terechtkomen of blootgesteld worden aan niet-geëxplodeerde munitie.

De humanitaire crisis en de verslechterende economische situatie als gevolg van het gewapende conflict in Jemen, hebben een directe impact op de leefomstandigheden, de gezondheid en de toegang tot essentiële gezondheidszorg van de gemeenschappen. Door de voortdurende stijging van de voedsel- en brandstofprijzen kunnen veel gezinnen zich niet langer veroorloven om te eten of voor zichzelf te zorgen.

Kwalitatief goede medische basisvoorzieningen die betaalbaar zijn voor gemeenschappen zijn steeds minder beschikbaar of zelfs afwezig. Wanneer de toegang tot basiszorg moeilijk is, stellen mensen het zoeken naar zorg uit of moeten ze er langere afstanden voor afleggen. Vervolgens komen ze bij het gezondheidscentrum aan in een al ernstige toestand of met complicaties. Dit is wat we hebben gezien in de gezondheidscentra die we ondersteunen. 

Veel Jemenieten hebben dringend behoefte aan humanitaire hulp en steun, omdat de gezondheidszorg door de achteruitgang van de dienstverlening steeds meer tekortschiet. Door humanitair personeel en hulpgoederen te beperken, hebben de Jemenitische autoriteiten de effectieve en tijdige verstrekking van essentiële zorg belemmerd. Artsen Zonder Grenzen blijft pleiten voor een meer consistente, effectieve en directe internationale respons in Jemen. We roepen ook op tot een gemakkelijkere toegang voor Artsen zonder Grenzen en andere humanitaire organisaties tot gemeenschappen die door deze crisis worden getroffen. 

In 2022 ondersteunden onze teams 12 ziekenhuizen en 16 andere gezondheidsvoorzieningen in 13 gouvernementen, waarbij de nadruk lag op spoedeisende hulp en intramurale zorg. In plattelandsgebieden is er echter een gebrek aan basiszorg en de ziekenhuisdiensten die AZG ondersteunt zijn vaak overbelast. Ze werken ver boven hun capaciteit, omdat mensen vaak met complicaties aankomen omdat ze geen zorg hebben gekregen toen ze die nodig hadden. Daarom steunen we ook centra voor basisgezondheidszorg in verschillende delen van het land. We bieden met name financiële steun voor zorgpersoneel, training en medicijnen. We betalen ook voor transfers naar Artsen Zonder Grenzen beheert of ondersteunt.

Ondervoeding

In Jemen lopen kinderen, zwangere vrouwen en mensen die kwetsbaar zijn geworden door ziekte voortdurend het risico op ondervoeding, vooral tijdens de seizoenspiek die overeenkomt met de magere periode tussen twee oogsten. Deze situatie bestond al voordat de oorlog eind 2014 escaleerde. De situatie is verergerd en wijdverspreid als gevolg van het conflict, dat de voedselonzekerheid van mensen die al kwetsbaar waren, heeft verergerd. In 2022 begon de piek in ondervoeding vroeger dan in andere jaren en duurde tot november.

De faciliteiten die Artsen zonder Grenzen ondersteunt, werden overweldigd: ze behandelden meer dan 10.000 mensen in de loop van het jaar. Onze teams lanceerden noodinterventies om de sterke stijging van het aantal gevallen van acute ondervoeding en de complicaties ervan, zoals door water overgebrachte ziekten, die reeds ondervoede kinderen jonger dan vijf jaar nog kwetsbaarder maken, te beteugelen.

Spoedeisende en chirurgische zorg

In de loop van het jaar behandelden de door AZG ondersteunde nooddiensten in Jemen honderdduizenden mensen. Naast de vele mensen die gewond raakten tijdens het conflict, behandelden ze veel pathologieën die ogenschijnlijk minder ernstig waren, maar die te laat werden behandeld vanwege het gebrek aan betaalbare zorg in de gemeenschappen. In 2022 voerden de teams duizenden operaties uit, niet alleen voor verwondingen als gevolg van geweld, maar ook voor noodgevallen zoals verloskundige complicaties. Vertraagde behandeling van zwangerschappen door een gebrek aan kraamzorg heeft geleid tot veel obstetrische complicaties, die de risico's voor zowel moeder als kind vergroten. We hebben ook een groot aantal mensen behandeld die gewond zijn geraakt bij verkeersongelukken in het hele land.

Gezondheidszorg voor moeder en kind

Artsen Zonder Grenzen ondersteunt de gezondheidszorg voor moeder en kind in de meeste gouvernementen van Jemen, waar de vraag naar deze diensten blijft groeien. Onze teams hebben geholpen bij bevallingen, waaronder keizersnedes, en hebben pre- en postnatale zorg verleend. Om de hoge moeder- en kindersterfte terug te dringen, hebben we in de gouvernementen Hodeidah, Hajjah, Ibb en Taiz samengewerkt met het ministerie van Volksgezondheid om noodhulptrajecten op te zetten die de toegang tot zorg versnellen.

Lage vaccinatiegraad en ziektes die voorkomen kunnen worden

In Jemen hebben onze teams een toename waargenomen van te voorkomen ziekten zoals cholera, difterie, mazelen en kinkhoest, als gevolg van een lage vaccinatiegraad, slechte leefomstandigheden en de ineenstorting van het gezondheidssysteem. In reactie hierop dienden ze vaccins toe en voerden ze gezondheidsvoorlichting en -bevordering uit om mensen aan te moedigen zich te laten vaccineren. Ze runden ook isolatiecentra.