Sociale media

Open the menu

Jemen: Artsen Zonder Grenzen reageert op ondervoeding en acute waterige diarree in Hodeidah

Sinds augustus 2022 werken AZG-teams in het district Ad Dahi in Jemen om een toevloed van patiënten met acute waterige diarree te behandelen. Als reactie op deze medische noodsituatie werd een centrum voor de behandeling van diarree met 30 bedden opgezet in een plaatselijke liefdadigheidsinstelling en werd extra personeel ingezet om ondersteuning te bieden. Tussen augustus en oktober 2022 werden 2.688 patiënten opgenomen. Hiervan waren 52% kinderen onder de vijf jaar die aan ernstige acute ondervoeding leden.

Mohammed Abu AlGhith heeft zijn kleindochter naar het ziekenhuis van Ad Dahi gebracht om haar te laten behandelen voor acute waterige diarree
Mohammed Abu AlGhith heeft zijn kleindochter naar het ziekenhuis van Ad Dahi gebracht om haar te laten behandelen voor acute waterige diarree © Majd Aljunaid, 2 oktober 2022

Een verwoestende seizoensgebonden epidemie

"Er is een seizoensgebonden epidemie van acute waterige diarree in de regio na het regenseizoen, maar als we naar onze gegevens van de afgelopen drie jaar kijken, zien we dat de trend echt toeneemt en zelfs dit jaar verdubbelt ten opzichte van 2021, met patiënten die uit verschillende regio's komen. We ontvangen patiënten uit Az Zaydiyah, Al Mighlaf en Al Luhayyah en nu beginnen we ook patiënten te ontvangen uit het gouvernement Milan Al Mahwit", zegt Dhuha Shamsuddin, medisch verantwoordelijke van AZG in Ad Dahi.

De nasleep van een zeven jaar durende oorlog

De gezondheidszorg in Jemen is ingestort. De oorlog heeft niet alleen de bevolking getroffen, maar ook de infrastructuur. De economische inflatie, de brandstofcrisis en de slechte levensomstandigheden maken het voor de meest kwetsbare gezinnen moeilijk om voedsel te kopen of toegang te krijgen tot gezondheidszorg. Bovendien heeft de overgrote meerderheid van de mensen geen regelmatig inkomen en is het moeilijk om in hun basisbehoeften te voorzien.

AZG in Jemen: gratis, duurzame en cruciale zorg

Financiële belemmeringen verhinderen vaak dat mensen tijdig toegang krijgen tot gezondheidszorg. Sommige gezinnen vertrouwen op geïmproviseerde of zelfgemaakte medische behandelingen voordat ze naar het ziekenhuis gaan, wat in veel gevallen hun gezondheidstoestand alleen maar verslechtert. Velen komen in een zeer laat stadium op de spoedeisende hulp, met ernstige medische en voedingscomplicaties die soms de capaciteit van het door AZG gesteunde ziekenhuis in Ad Dahi te boven gaan. In een dergelijke context is het van cruciaal belang te zorgen voor gratis zorg, ten minste voor essentiële en duurzame diensten.

Ad dahi: spoedhulp en pediatrische zorg

In het plattelandsziekenhuis in Ad Dahi werkt AZG sinds 2019 samen met het ministerie van Volksgezondheid en ondersteunt het spoedeisende hulp, intramurale pediatrische en neonatale zorg en reageert het op uitbraken van ziekten zoals mazelen, malaria en dengue. AzG heeft ook een nieuwe spoedafdeling gebouwd om de verstrekking van essentiële spoedeisende zorg van hoge kwaliteit aan patiënten in de regio te verbeteren. Onlangs zijn wij begonnen met het opzetten van een verwijzingssysteem voor pediatrische noodgevallen in de districten rond Ad Dahi om de pediatrische morbiditeit en mortaliteit te verminderen door snelle toegang tot gratis noodhulp van goede kwaliteit met steun aan het basisgezondheidscentrum van Al Kadan.

Gebrek aan toegang tot primaire gezondheidszorg

"Om een verslechtering van de gezondheidstoestand van de bevolking te voorkomen, moeten geneesmiddelen, medische benodigdheden, stimulansen (bij gebrek aan salarissen) te allen tijde beschikbaar zijn in de eerstelijnsgezondheidscentra en -eenheden", verklaart Mohamed Ahmed, projectcoördinator van AZG in Hodeidah.

Gezondheidsbevordering speelt een sleutelrol

Gezondheidsbevordering speelt een sleutelrol bij het voorlichten van gemeenschappen en het aanmoedigen van deze gemeenschappen om goede gezondheidspraktijken aan te nemen ter ondersteuning van de medische reactie. In Ad Dahi organiseren gezondheidswerkers van AZG-sessies met gezinnen en verzorgers in het ziekenhuis en de centra voor eerstelijnsgezondheidszorg, en vragen hen zo nodig medische hulp te zoeken. 

Artsen Zonder grenzen alleen kan de noden van de bevolking niet lenigen: meer hulp van andere organisaties is nodig

Ondanks onze inspanningen om deze crisis te bestrijden, kan AZG de problemen van de bevolking niet alleen oplossen. Daarom is het essentieel dat andere organisaties zich bij ons aansluiten. Door onze middelen, kennis en vaardigheden te bundelen, kunnen wij deze bevolkingsgroepen ondersteunen met toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg, waardoor het aantal menselijke slachtoffers sterk zou dalen.