Sociale media

Open the menu

Griekenland

grece
Jaar AZG begon te werken in het land
1991

Asielzoekers en vluchtelingen blijven in Griekenland aankomen op zoek naar veiligheid, maar stranden daar voor onbepaalde tijd.

Sinds de overeenkomst tussen de EU en Turkije in maart 2016 zitten migranten en vluchtelingen die eerder op doorreis waren via de Griekse eilanden voor onbepaalde tijd vast in opvang- en identificatiecentra en gesloten centra voor gecontroleerde toegang. 

Onze teams bieden medische en geestelijke gezondheidszorg aan migranten in Athene en op de Griekse eilanden Lesbos en Samos. Onze activiteiten omvatten seksuele en reproductieve gezondheidszorg, de behandeling van chronische ziekten en zorg voor overlevenden van seksueel geweld, psychologische ondersteuning en gezondheidsbevorderende activiteiten. Op de eilanden Lesbos en Samos verlenen we ook medische noodhulp aan mensen in nood zodra ze per boot uit Turkije aankomen.

Onze teams op Lesbos en Samos hebben melding gemaakt van overweldigende aantallen mensen die lijden aan ernstige psychische aandoeningen terwijl ze op de eilanden worden vastgehouden. We hebben de Europese Unie en de Griekse autoriteiten herhaaldelijk opgeroepen om hun benadering van migratie volledig te veranderen, omdat deze vermijdbare schade toebrengt aan de gezondheid en het welzijn van asielzoekers, vluchtelingen en migranten.

Artsen Zonder Grenzen in 2022

Het restrictieve migratiebeleid van de EU en Griekenland bleef een negatief effect hebben op de gezondheid en waardigheid van asielzoekers, vluchtelingen en migranten die in 2022 in Griekenland aankwamen. 

Het hele jaar door waren medewerkers van Artsen zonder Grenzen (AZG) getuige van de zware tol die de onzekere leefomstandigheden, willekeurige asielprocedures en angst voor deportatie eisten van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen.   

Kaart Griekenland
Gebieden waar AZG actief was in 2022

Onze teams blijven werken op de eilanden Lesbos en Samos en in Athene, waar ze algemene gezondheidszorg, behandeling van chronische ziekten, psychologische en psychiatrische ondersteuning en diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid bieden, met de nadruk op overlevenden van seksueel geweld. In onze projecten is ook sociale en juridische bijstand beschikbaar.   

Op Samos hebben we een dagcentrum in Vathi, waar we de medische behoeften van vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten ondersteunen. We bieden ook algemene gezondheidszorg via mobiele klinieken in het Closed Controlled Access Centre (CCAC) op Samos.   

Op Lesbos werkt AZG in een kliniek tegenover het Mavrovouni CACC. In 2022 boden we medische en psychologische eerste hulp in noodsituaties aan nieuwkomers op het eiland en organiseerden we doorverwijzingen naar het ziekenhuis voor mensen die verdere zorg nodig hadden. Door deze interventie konden we niet alleen zorgen voor een veilige landing van de mensen, maar ook getuigen van hun ontvangst door de autoriteiten.  

In Athene biedt ons dagcentrum een scala aan gezondheidszorg en sociale en juridische diensten voor migranten die zijn uitgesloten van het nationale zorgstelsel. Maatschappelijk werkers en culturele bemiddelaars helpen patiënten door het zorgstelsel te navigeren en ervoor te zorgen dat in hun basisbehoeften wordt voorzien, terwijl juristen advies geven over hun mensenrechten. 

Daarnaast bieden mobiele klinieken basisgezondheidszorg, seksuele en reproductieve gezondheidszorg en gezondheidsbevordering aan mensen die in precaire omstandigheden leven in de stad en in zeven vluchtelingenkampen in de regio Attica. In de eerste helft van 2022 hebben we ons project Access to Vaccination Against COVID-19 uitgevoerd, met als doel de toegang tot vaccinaties te vergemakkelijken voor uitgesloten migranten en vluchtelingen die op deze locaties verblijven