Griekenland

De hulpverlening van Artsen Zonder Grenzen op het Griekse vasteland en op de Griekse eilanden blijft gericht op migranten en vluchtelingen.

Artsen Zonder Grenzen biedt in Griekenland al sinds 1996 medische en humanitaire hulp aan migranten en vluchtelingen. Als gevolg van de toestroom van mensen die vanuit Turkije naar de Griekse kusten vluchten, hebben we besloten onze activiteiten in 2014 uit te breiden. Sinds het akkoord dat de EU en Turkije in maart 2016 hebben gesloten, zitten veel vluchtelingen en asielzoekers vast op de Griekse eilanden in afwachting van een beslissing over hun asielaanvraag. De wachttijd is lang en intussen hebben ze slechts beperkte toegang tot zorg en bovendien vrezen ze naar Turkije te zullen worden teruggestuurd. Degenen die het Griekse vasteland bereiken, leven vaak in slechte omstandigheden terwijl ze wachten op hun vluchtelingenstatuut of hun overbrenging naar een kamp of appartement. Artsen Zonder Grenzen blijft medische diensten leveren in Athene, in andere delen op het Griekse vasteland en op de Griekse eilanden.

De Griekse eilanden

Op Lesbos leidt Artsen Zonder Grenzen sinds oktober 2016 een kliniek voor eerstelijnszorg, de behandeling van chronische ziekten, reproductieve gezondheidszorg en ondersteunende geestelijke gezondheidszorg. Sinds augustus 2017 focust het team voornamelijk op de behoeften van slachtoffers van marteling en seksueel geweld en mensen met ernstige mentale stoornissen. Artsen Zonder Grenzen heeft in november een nieuwe kliniek geopend tegenover het kamp van Moria om de zorgtoegang te verbeteren voor de jongeren onder de 16 jaar en de zwangere vrouwen die in het kamp in erbarmelijke omstandigheden leven.

Via mobiele klinieken net buiten het vluchtelingenkamp van Moria krijgen oa. kinderen toegang tot medische zorg. ©  Giorgos Moutafis/MSF, december 2017
Via mobiele klinieken net buiten het vluchtelingenkamp van Moria krijgen oa. kinderen toegang tot medische zorg. ©  Giorgos Moutafis/MSF, december 2017

Slachtoffers van marteling

In een centrum in het hart van Athene biedt Artsen Zonder Grenzen geïntegreerde zorg aan slachtoffers van marteling en andere vormen van geweld. Die kliniek wordt gerund in samenwerking met het Dagcentrum Babel en de Griekse raad voor Vluchtelingen, en hanteert een multidisciplinaire aanpak bestaande uit medische en psychologische zorg, fysiotherapie en sociale en juridische bijstand. In een derde centrum, dicht bij Victoria Square, heeft Artsen Zonder Grenzen tot december eerstelijnszorg en geestelijke bijstand verleend, en in het stedelijk ziekenhuis neemt Artsen Zonder Grenzen de culturele bemiddelingsservice voor zijn rekening.

Het Griekse vasteland

In de buurt van Thessaloniki heeft Artsen Zonder Grenzen tot in juli in meerdere kampen psychologische en psychiatrische zorg verstrekt, acties voor gezondheidspromotie gevoerd en de plaatselijke ziekenhuizen bijgestaan.