Sociale media

Open the menu

Brazilië

1991
Jaar AZG begon te werken in het land
1991

AZG IN BRAZILIË IN 2022

In 2022 voerde Artsen zonder Grenzen activiteiten uit om de groeiende aantallen Venezolaanse migranten die in Brazilië arriveerden te helpen. We verleenden ook geestelijke gezondheidszorg aan mensen die getroffen waren door overstromingen en aardverschuivingen.

Belangrijkste medische gegevens

  • 5.520 poliklinische consulten
  • 1 350 individuele consulten geestelijke gezondheidszorg
  • 540 consulten geestelijke gezondheid in groepssessies

Het einde van de grenssluitingen tijdens de COVID-19 pandemie resulteerde eind 2021 in een enorme toename van nieuwe aankomsten. Het aantal Venezolanen dat de grens overstak, bedroeg in 2022 meer dan 160.000, meer dan in de twee voorgaande jaren samen. Dit legde een extra druk op de toch al overbelaste lokale gezondheidszorg.

Daarom hebben we onze respons in de noordelijke deelstaat Roraima opgeschaald door te helpen met algemene gezondheidszorg, gezondheidsbevordering, mentale gezondheidszorg en seksuele en reproductieve gezondheidszorg, met mobiele klinieken in migrantenhotspots, opvangcentra en informele nederzettingen in de hoofdstad Boa Vista en in Pacaraima.

We verleenden ook medische hulp aan inheemse gemeenschappen uit Venezuela in landelijke gebieden rond Pacaraima. Deze migranten zijn bijzonder kwetsbaar vanwege de barrières die ze ondervinden bij de toegang tot het openbare gezondheidszorgsysteem.

In de eerste helft van 2022 boden we ondersteuning en training op het gebied van geestelijke gezondheid aan gemeenschappen die getroffen waren door ernstige overstromingen en aardverschuivingen in Rio de Janeiro, Bahia en Pernambuco. Terwijl zoek- en reddingsactiviteiten door de lokale autoriteiten werden gedekt, richtten we ons op het vergroten van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Onze teams trainden gezondheidswerkers, maar ook ambtenaren zoals leraren, maatschappelijk werkers en gemeenschapsleiders, zodat ze psychosociale ondersteuning konden bieden aan overlevenden van de ramp en ook een langdurige lokale capaciteit konden creëren waarmee gemeenschappen in de toekomst op dergelijke gebeurtenissen kunnen reageren.

brésil