Armenië

Het percentage multiresistente tuberculose (MDR-TB) in Armenië behoort tot de hoogste ter wereld.Om het hoofd te kunnen bieden aan de tb-epidemie in Armenië verleent Artsen Zonder Grenzen sinds 2005 steun aan het Armeens Nationaal Centrum voor de bestrijding van tuberculose (NTCC).

In Jerevan ging het eerste project van start voor zorgverstrekking aan patiënten die aan resistente tb lijden (R-TB). Vandaag is AZG aan de slag in zeven marzes (regio’s) en in gevangenissen. Eind december werden 226 patiënten met R-TB behandeld in faciliteiten die door AZG worden gesteund. In november heeft AZG het NTCC geholpen bij het heropenen van de afdeling thoraxchirurgie in het centrale ziekenhuis, gespecialiseerd in tuberculose.

AZG helpt het Ministerie van Volksgezondheid van Armenië om deze zaal te renoveren en ventileren zodat er zieken verzorgd kunnen worden. ©Simon Rolin/AZG
AZG helpt het Ministerie van Volksgezondheid van Armenië om deze zaal te renoveren en ventileren zodat er zieken verzorgd kunnen worden. © Simon Rolin/AZG 

De R-TB-behandelingen die vandaag beschikbaar zijn, zijn zeer onbevredigend: ze duren lang, zijn toxisch, complex en weinig doeltreffend. De resultaten bij patiënten met MDR-TB zijn slecht, vooral bij patiënten die af te rekenen hebben met ultraresistente tb (UR-TB). Sinds 2013 helpt AZG het Armeense Ministerie van Volksgezondheid met het verstrekken van bedaquiline en delamanide, twee nieuwe tuberculostatica. Tussen april 2013 en december 2015 gingen 81 patiënten met MDR-TB of UR-TB van start met een behandeling met een van deze geneesmiddelen.

Het NTCC heeft zijn capaciteit opgevoerd. Om die reden concentreert AZG zich opnieuw op de verzorging van gevallen met MDR-TB en UR-TB die nieuwe tuberculostatica toegediend krijgen. Dit project gebeurt in partnership met endTB en wordt gefinancierd door UNITAID.