Sociale media

Open the menu

Zal de coronacrisis de medische situatie in Noordwest-Syrië nog verder verslechteren?

syrie covid-19
Een jongen op consultatie bij een AZG-verpleegkundige in een kamp voor ontheemden in het noordwesten van Syrië. © Omar Haj Kadour/AZG, maart 2020.

Vier maanden na de officiële afkondiging van de pandemie werd in het noordwesten van Syrië een eerste coronapatiënt geregistreerd. Sindsdien testten 18 personen positief. In meer dan de helft van deze nieuwe gevallen gaat het om medisch personeel van de weinige nog operationele ziekenhuizen in de streek. Deze vaststelling is uiterst zorgwerkend in een gebied waar meer dan 2,7 miljoen ontheemden in ongezonde, overbevolkte kampen verblijven.

“Dat de eerste bevestigde coronabesmettingen zich voordoen in de medische gemeenschap – vooral in een streek als het noordwesten van Syrië – baart ons zorgen,” aldus Cristian Reynders, projectcoördinator bij AZG. Voor de epidemie was er al een nijpend tekort aan medisch personeel. Heel wat artsen zijn de oorlog in het land ontvlucht en vaak moeten medewerkers in verschillende ziekenhuizen aan de slag om ze open te houden en hun werking te garanderen.”

Twee van de ziekenhuizen die we onlangs bezochten, hebben tijdelijk de deuren gesloten. Aan het medisch personeel van die instellingen werd gevraagd om thuis of ter plaatse in quarantaine te gaan.

In andere ziekenhuizen in het noordwesten van Syrië werd de dienstverlening teruggeschroefd. De lokale gezondheidsautoriteiten hebben de ziekenhuizen dan ook gevraagd om tijdelijk hun externe consultaties en de niet-essentiële chirurgische ingrepen op te schorten.

“Sinds de uitbraak van de pandemie gingen de externe consultatiediensten meermaals dicht uit vrees voor het coronavirus,” benadrukt de projectcoördinator. “De COVID-19-voorzorgsmaatregelen zijn uiteraard noodzakelijk, maar de regio beschikt over te weinig medische armslag om de zware impact van deze maatregelen op de zorgverlening te dragen. We maken ons zorgen over de mogelijke gevolgen van het coronavirus in Idlib. De tijdelijke sluiting of inperking van de essentiële medische dienstverlening en het toenemend tekort aan gezondheidswerkers maken de situatie daar uiterst zorgwekkend.”

syrie covid-19
Wachtrij – met naleving van de social-distancing-regels – aan een medische post in een kamp in het noordwesten van Syrië. © Omar Haj Kadour/AZG, maart 2020.

De besmette zorgverleners waren aan de slag in verschillende vestigingen, verspreid over de gouvernementen Aleppo en Idlib (districten Azaz, Sarmada en Ad-Dana). Het is best mogelijk dat de besmetting zich heeft verspreid over een ruimere zone dan de aanvankelijk gelokaliseerde cluster.

De artsen die de coronapatiënten opvolgen, laten weten dat er tests plaatsvinden en dat de mensen die contact hebben gehad met de zieken, worden opgespoord om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

In het noordwesten van Syrië leven zo’n 2,7 miljoen ontheemden. Ze verblijven er hoofdzakelijk in overbevolkte kampen met een schrijnend gebrek aan water en hygiëne, waar social distancing onmogelijk is. Een groot aantal van de bewoners is vatbaarder voor het coronavirus, vooral ouderen of mensen met onderliggende chronische aandoeningen, zoals diabetes. De teams van AZG volgen hen op via mobiele klinieken en bieden ondersteuning aan de ziekenhuizen in de regio.

“We beschikken over erg weinig testkits. Er zijn er al heel wat gebruikt en we zien onze voorraad alleen maar slinken. Eens we door onze kits heen zijn, vrezen we voor een snelle verspreiding van het virus in de kampen. De situatie dan nog verder opvolgen en onder controle houden, wordt een onmogelijke opdracht. Dit vooruitzicht heeft schrikbarende gevolgen voor de kwetsbaarste bevolkingsgroepen. Zij moeten dan ook voorrang krijgen bij de bedeling van hygiënepakketten en kunnen terugvallen op alle bestaande maatregelen om hen tegen het virus te beschermen,” waarschuwt Cristian Reynders.