Sociale media

  • NL
Open the menu

Verklaring Artsen Zonder Grenzen Syrië: geen uitspraak over verantwoordelijkheid


Onder meer de Amerikaanse regering verwijst sinds 26 augustus 2013 naar rapporten van verschillende organisaties, waaronder Artsen Zonder Grenzen, om te stellen dat het gebruik van chemische wapens in Syrië niet meer te ontkennen valt en om de daders aan te wijzen. Artsen Zonder Grenzen benadrukt dat zij medische informatie geeft en geen uitspraak doet over de precieze achtergronden van het incident in Damascus van 21 augustus of de verantwoordelijkheid daarvoor.

Apotheek van ziekenhuis AZG in Syrië © Robin Meldrum/AZG
Apotheek van ziekenhuis AZG in Syrië © Robin Meldrum/AZG

Zaterdag jongstleden meldde Artsen Zonder Grenzen dat 3 ziekenhuizen die zij ondersteunt in het district Damascus, ons gemeld hadden dat ze 3.600 patiënten met neurotoxische symptomen hadden opgenomen waarvan er 355 zijn gestorven. Hoewel onze informatie grote blootstelling aan een neurotoxische stof doet vermoeden, stelde Artsen Zonder Grenzen duidelijk dat een wetenschappelijke vaststelling van de toxische stof nodig was, en er daarom een onafhankelijk onderzoek moest komen om uit te maken of, indien bevestigd, het gaat om een massale en onaanvaardbare schending van het internationaal humanitair recht. Artsen Zonder Grenzen stelde ook dat zij in haar rol als medische humanitaire organisatie niet in de positie was om te bepalen wie verantwoordelijk was voor de gebeurtenis.

Nu een onderzoek door VN-waarnemers gaande is, protesteert Artsen zonder Grenzen tegen het gebruik van haar verklaring als substituut voor een onderzoek, of als rechtvaardiging voor een militaire actie. Als onafhankelijke medische humanitaire organisatie, is het haar enige bedoeling levens te redden, het leed van de bevolking die geraakt wordt door het Syrische conflict te verlichten, en te getuigen wanneer ze geconfronteerd wordt met een ernstige gebeurtenis. Dit in strikte naleving van de principes van neutraliteit en onpartijdigheid.Deze laatste massale toevloed van patiënten met neurotoxische symptomen in het district Damascus komt bovenop een catastrofale humanitaire situatie voor de Syrische bevolking, die gekenmerkt wordt door extreem geweld, ontheemding, vernietiging van medische voorzieningen en beperkte of ontzegde humanitaire hulp.

noodhulp syrië