Sociale media

Open the menu

Tuberculose bestrijden in Papoea-Nieuw-Guinea

Een tuberculose sensibiliseringteam in Papoea-Nieuw-Guinea
Een tuberculose sensibiliseringteam in Papoea-Nieuw-Guinea. © Leanne Jorari, 1 maart 2022.

In Papoea-Nieuw-Guinea werkt Artsen Zonder Grenzen samen met patiënten om de preventie, diagnose en behandeling van tuberculose, één van de belangrijkste doodsoorzaken in het land, te versterken.

30.000 nieuwe gevallen per jaar: noodtoestand afgekondigd

Papoea-Nieuw-Guinea heeft een van de hoogste tbc-prevalentiepercentages ter wereld met 30.000 nieuwe gevallen per jaar, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Het is zo wijdverspreid dat de regering van Papoea-Nieuw-Guinea in verschillende provincies de noodtoestand afkondigde.

Diagnoses en behandelingen worden verstrekt

Artsen Zonder Grenzen ondersteunt sinds 2014 de tbc-zorg in Papoea-Nieuw-Guinea. In samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid verstrekt het personeel van Artsen Zonder Grenzen diagnoses en behandelingen aan mensen die lijden aan tuberculose in Port Moresby in 2 klinieken: die van het Gerehu General Hospital en de pas geopende Six Mile-kliniek. We zetten ook een bewustmakingsprogramma op om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Een zware strijd

Aangezien 80% van de Papoea-Nieuw-Guinezen in plattelandsgebieden met beperkte gezondheidsvoorzieningen woont, moeten veel patiënten aanzienlijke afstanden afleggen om in het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum behandeld te worden. Dit doen ze vaak te voet. De lage alfabetiseringsgraad in plattelandsgebieden vormt eveneens een belemmering. Misverstanden over de oorzaak van de ziekte kunnen leiden tot stigmatisering en discriminatie van mensen met tuberculose. De teams van Artsen Zonder Grenzen moeten ervoor zorgen dat de patiënten de ziekte begrijpen en zich aan de behandeling van tuberculose houden.

Een tuberculose sensibiliseringteam in Papoea-Nieuw-Guinea.
Een tuberculose sensibiliseringteam in Papoea-Nieuw-Guinea. © Leanne Jorari, 1 maart 2022.

Belangrijk: juiste opvolging van de behandeling

"Tuberculose vereist een langdurige, gecompliceerde medische behandeling. Om doeltreffend te kunnen worden behandeld, moeten patiënten de juiste dosering geneesmiddelen krijgen, op het juiste moment en gedurende de juiste periode. Voor velen kan dit betekenen dat ze minstens 6 maanden lang elke dag medicijnen moeten innemen," aldus Nelly Akai, verantwoordelijke gemeenschapsgezondheidszorg van Artsen Zonder Grenzen. “Het is gebruikelijk dat patiënten stoppen met het innemen van hun medicatie zodra ze zich beter beginnen te voelen, maar het is mogelijk dat de ziekte in dit stadium nog niet volledig genezen is. Dit kan leiden tot resistentie tegen geneesmiddelen en mogelijk tot het ontstaan van nieuwe, moeilijker te behandelen stammen van tuberculose.”

Resistentie ontwikkelt zich meestal als gevolg van ongeschikte behandeling van tuberculose, waaronder ongeschikte behandelingsregimes of het niet voltooien van de behandeling - een situatie die Artsen Zonder Grenzen tracht te voorkomen.

"Nadat vorig jaar bij mij tuberculose was vastgesteld, steunde het team van Artsen Zonder Grenzen mij in de kliniek van Gerehu. Ik kreeg medicatie en begeleiding en de periode van 6 maanden verliep goed. Ik ben nu genezen van de ziekte," zei Peter Wueh, een voormalige patiënt. “Het was in het begin nogal stresserend voor mij en mijn familie, maar het team dat bij mij thuiskwam, gaf voorlichting en advies over tuberculose en maakte het ons gemakkelijk.”

Sensibilisering

In Port Moresby biedt het sensibiliseringteam van Artsen Zonder Grenzen huisbezoeken aan patiënten die moeilijk tot in de kliniek kunnen geraken of bij de opvolging van hun behandeling. Op die manier proberen we het hoge percentage van patiënten die we moeilijk kunnen opvolgen te verminderen.  Het team bezoekt gebieden in Port Moresby die volgens hen een hoog risico lopen op tuberculose-gevallen en stedelijke nederzettingen, dichtbevolkte gebieden met slechte sanitaire voorzieningen waar de ziekte zich gemakkelijk kan verspreiden.

Een lid van de AZG-sensibiliseringteams in Papoea-Nieuw-Guinea.
Een lid van de AZG-sensibiliseringteams in Papoea-Nieuw-Guinea. © Leanne Jorari, 1 maart 2022.

Wat doet AZG juist?

"We bezoeken gemeenschappen en houden voorlichtingsbijeenkomsten over de symptomen van tuberculose en de wijze van overdracht. We pakken ook valse overtuigingen aan. We praten met leiders van de gemeenschap of overtuigen hen om ons te helpen bij het organiseren van actieve opsporingsmissies, waarbij we mensen met tekenen en symptomen zoeken en hen naar klinieken doorverwijzen. Als iemand al 14 dagen of langer hoest, testen we hem en als de persoon positief is, bieden we onmiddellijk behandeling aan," legt Waru Biramo uit, een gemeenschapsmobilisator van Artsen Zonder Grenzen. “Actieve opsporingsmissies zijn bijzonder belangrijk omdat veel mensen niet naar klinieken willen gaan en niet in de rij willen staan om getest te worden. Dus brengen we de test naar hen.”

GeneXpert test in minder dan 2 uur op TB-bacteriën

In de kliniek van Gerehu gebruikt Artsen Zonder Grenzen het GeneXpert-apparaat, dat in minder dan 2 uur op TB-bacteriën kan testen. Het apparaat kan ook resistentie tegen een van de belangrijkste TB-geneesmiddelen opsporen. Voorheen moesten de monsters naar Australië worden gezonden, wat aanzienlijke tijd- en kostenproblemen veroorzaakte.

Het GeneXpert-apparaat verkort de diagnostische vertraging drastisch, zodat patiënten nu eerder met een passende behandeling kunnen beginnen.

"Tuberculose is nog steeds in ontwikkeling en zal in het land blijven. We hebben alle steun nodig die we kunnen krijgen om een diagnose te stellen en mensen te helpen deze ziekte te bestrijden," concludeert Naomi Lerori, supervisor van het laboratorium in de Gerehu-kliniek.