Sociale media

Open the menu

Papoea-Nieuw-Guinea

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Jaar AZG begon te werken in het land
1992

Tuberculose, de op een na grootste doodsoorzaak in Papoea-Nieuw-Guinea, bleef in 2018 een grote uitdaging voor de nationale gezondheidszorg en de focus van Artsen Zonder Grenzen.

In samenwerking met het nationale tuberculoseprogramma trachten we de onderzoeken, diagnoses, initiële behandelingen en opvolging te verbeteren in het ziekenhuis van Gerehu, in de hoofdstad Port Moresby, en in de stad Kerema, in de provincie Gulf.

In 2018 stond het voor ons bovenaan op de agenda om de patiëntenzorg en therapietrouw te verbeteren en de efficiëntie van de behandelingen te verhogen. Met het oog daarop plegen we overleg met het ministerie van Volksgezondheid over de invoering van de recentste behandelingsaanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het team in Port Moresby werkte rond de opvolging van patiënten en voerde outreachactiviteiten om therapietrouw aan te moedigen, te vergemakkelijken en te verbeteren. Ons aantal patiënten steeg in de loop van het jaar. Dat wijst erop dat Artsen Zonder Grenzen in grotere mate aanvaard wordt, maar tegelijkertijd legt het ook een gebrek aan medische consultatiemogelijkheden bloot in de hoofdstad.

We hebben daarnaast onze mobiele activiteiten uitgebreid. Zo beheren we klinieken in afgelegen gebieden in de provincie Gulf en vergroten we de toegang tot diagnoses en behandelingen voor patiënten die voorheen uitgesloten werden van die diensten omwille van geografische, economische of culturele redenen. Het gedecentraliseerde zorgmodel houdt in dat patiënten zich niet zo vaak naar een medische voorziening moeten begeven. We hebben eveneens verbeteringen doorgevoerd op het vlak van zorgkwaliteit. We voerden hiv-tests in, legden een grotere nadruk op begeleiding en volgden patiënten, hun behandelingen en de bijwerkingen nauwer op.