Sociale media

Open the menu

Nieuwe kuur tegen resistente tuberculose als standaardbehandeling

Goed nieuws! De Wereldgezondheidsorganisatie neemt de door ons ontwikkelde kuur tegen resistente tuberculose, op als standaard behandelmethode. De nieuwe kuur biedt een grotere overlevingskans, is korter en veel beter te verdragen. Dat houdt in: minder bijwerkingen en pillen om te slikken in plaats van zeer pijnlijke injecties. Hierdoor kunnen veel meer mensen worden behandeld en sneller genezen.

L'infirmière Prachi effectue un examen physique de Vedant
Verpleegkundige Prachi doet een lichamelijk onderzoek​ bij Vedant om te kijken of hij resistente tuberculose heeft.© Prem Hessenkamp, 24 februari 2022.

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een van de dodelijkste ziekten ter wereld. Per jaar krijgt een half miljoen mensen multiresistente tuberculose, een variant die resistent is voor geneesmiddelen. De huidige behandeling hiervan is bijna erger dan de ziekte zelf: patiënten krijgen via injecties zware chemotherapie met ernstige bijwerkingen. Daarom ontwikkelde Artsen Zonder Grenzen een nieuwe behandeling. We hadden als doel dat de nieuwe behandelmethode door de Wereldgezondheidsorganisatie werd opgenomen als standaard en dat is nu gelukt.

Vaishnavi, une patiente DRTB de 7 ans, reçoit ses médicaments de sa mère
Vaishnavi, een 7-jarige DRTB-patiënt krijgt haar medicatie van haar moeder. © Prem Hessenkamp, 24 février 2022.

Klinisch onderzoek naar nieuwe kuur

Bij het klinische onderzoek werd de nieuwe kuur getest bij 552 mensen met resistente tuberculose in Oezbekistan, Zuid-Afrika en Wit-Rusland. De nieuwe kuur werd vergeleken met de huidige standaardkuur. Hieruit bleek dat de nieuwe, kortere kuur zeer effectief is bij het genezen van resistente tuberculose; 89% van de mensen genas, vergeleken met 52% in de groep die de oude, zware kuur onderging. Nu de Wereldgezondheidsorganisatie de behandeling als standaard aanbeveelt, zal de behandeling op veel plekken ter wereld worden toegepast.

L'infirmière Prachi procède à un examen physique du frère de Vaishnavi
Verpleegkundige Prachi doet een lichamelijk onderzoek​ bij de broer van Vaishnavi om te kijken of hij ook ergens last van heeft. © Prem Hessenkamp, 24 februari 2022.

 We willen alle mensen met resistente tuberculose die aan ons onderzoek hebben meegewerkt bedanken. Samen met hen hebben we ervoor gezorgd dat anderen kans maken op een betere kuur. 

BERN-THOMAS NYANG'WA, arts en hoofd van het TB-PRACTECAL onderzoeksteam