Sociale media

  • NL
Open the menu

Syrië: ''Essentiële gezondheidszorg is onvoldoende aanwezig"


Naar aanleiding van de conferentie over Syrie van de VN vandaag heeft Dr. Mego Terzian, voorzitter van Artsen Zonder Grenzen, het woord genomen in Genève om de mislukking van humanitaire hulp voor de Syrische bevolking aan te klagen.

© Nicole Tung/MSF-AZG
© Nicole Tung/MSF-AZG

"Zes maanden na de eerste internationale donorconferentie over hulp voor Syrië laat de humanitaire hulp het afweten. De veiligheidssituatie en leefomstandigheden in het land zijn met grote stappen achteruitgegaan. In de oppositiegebieden hebben mensen praktisch geen toegang tot officiële internationale hulp. Door het hele land vind je enclaves: groepen mensen die ingesloten worden door de hevige gevechten en daarmee vrijwel volledig afgesloten van hulp.

De internationale aandacht gaat vooral uit naar chemische wapens. Onze hulpverleners ter plaatse zien dat het de bombardementen, het herhaaldelijk op de vlucht moeten slaan, de gerichte aanvallen en ineenstorting van de Syrische gezondheidszorg, die de meeste levens eisen.

Wij kunnen zelf getuigen van de immense humanitaire noden in het noorden van Syrië, waar wij 5 ziekenhuizen en klinieken runnen. Alleen al dit jaar hebben wij duizenden operaties uitgevoerd, zo'n 70.000 kinderen tegen mazelen ingeënt en 1.000 vrouwen geholpen hun kind ter wereld te brengen die anders van medische zorg verstoken zouden zijn. We behandelen mensen voor parasitaire huidinfecties, tyfus, andere besmettelijke ziekten en voor chronische ziekten als hoge bloeddruk en diabetes.

Ten opzichte van de enormiteit van de behoeften, is wat wij - als Artsen zonder Grenzen - kunnen doen, bij lange na niet genoeg om die noden te lenigen. De meeste hulp in het land wordt door Syrische doktersnetwerken verleend, maar zij kunnen de medische noden nauwelijks aan en moeten zich noodgedwongen vooral richten op het behandelen van mensen met oorlogswonden.

Maar wie helpt dan de zwangere vrouwen? Wie helpt de zieken? De Syrische doktersnetwerken hebben meer ondersteuning nodig.

De grootste prioriteit vanuit medisch oogpunt ligt bij het helpen van mensen in kritieke toestand, wie of waar ook.

Ons streven, als onafhankelijke artsen en verpleegkundigen, is díe mensen te helpen die hulp het hardst nodig hebben – zonder partij te kiezen. Maar, zoals de omstandigheden nu zijn, kunnen wij ons werk niet op maximale kracht realiseren.

Medische hulp is doelwit; elke dag riskeren mensen in Syrië hun leven als zij medische zorg proberen te krijgen of verlenen.

We onderhandelen met alle partijen om toegang te krijgen, maar officiële toestemming om in Syrië te werken blijft tot op de dag van vandaag uit.

Hulp verlenen in het land wordt steeds ernstiger beperkt. Humanitaire hulpverleners die de frontlijnen oversteken, lopen het gevaar neergeschoten of ontvoerd te worden.

Als de hulp die via de buurlanden binnenkomt geblokkeerd wordt, wordt een levensader afgesneden. Met als gevolg dat miljoenen Syriërs zonder enige vorm van medische zorg komen te zitten.

De buurlanden van Syrië moeten de aanvoer van essentiële medicijnen, medisch materiaal en medisch personeel naar Syrië over hun grenzen, laten toestaan.

De grenzen moeten ook voor vluchtelingen open blijven, zodat zij aan het geweld kunnen ontsnappen. In Rabia in Irak is de laatst opengebleven grensovergang nu gesloten. Duizenden mensen zijn gestrand, langs een hermetisch afgesloten grens tussen Syrië en Irak van ruim 800 kilometer lang.

In de aangrenzende landen rond Syrië zien Artsen zonder Grenzen hulpverleners dat de ziekenhuizen overvol zijn, dat er een gebrek is aan medische zorg voor Syrische vluchtelingen en in toenemende mate, ook voor de lokale bevolking. Zo slinkt de officiële hulp in Libanon, terwijl tienduizenden vluchtelingen nog niet geregistreerd zijn door de VN. Zonder registratie komen deze mensen niet in aanmerking voor de meeste voorzieningen, waaronder medische zorg.

Onmiddellijke internationale financiële steun is van levensbelang om de openbare gezondheidszorg in deze landen overeind te houden en de leefomstandigheden van de vluchtelingen te verbeteren.

Alle partijen die vandaag hier aanwezig zijn, hebben de sleutel in handen om ervoor te zorgen dat er meer hulp komt. Hulp die levens kan redden van mensen die zich nog in Syrië bevinden en van zij die naar de buurlanden zijn gevlucht. De realiteit is helaas echter dat het officiële humanitaire hulpsysteem faalt.

Andere oplossingen

We móeten – én we kunnen – andere oplossingen vinden.

Donoren moeten meer financiële steun bieden via de kanalen die effectieve humanitaire hulp mogelijk maken, ook als die kanalen niet deel uitmaken van het officiële hulpsysteem.

Buurlanden van Syrië moeten de administratieve lasten verlichten om het verlenen van urgente hulp te faciliteren.

Tot slot, hameren wij erop dat strijdende partijen medische voorzieningen niet moeten aanvallen en dat zij medische konvooien moeten respecteren. Humanitaire hulpverleners moeten toegang krijgen tot alle slachtoffers van het conflict: zij moeten in staat worden gesteld frontlijnen te doorkruizen en grenzen over te steken."

Dr. Mego Terzian, voorzitteer van de Franse afdeling van Artsen Zonder Grenzen