Sociale media

  • NL
Open the menu

Syrië: Artsen Zonder Grenzen breidt medische activiteiten uit


Artsen Zonder Grenzen breidt haar medische activiteiten uit om de slachtoffers van het Syrische conflict de nodige hulp te kunnen bieden. De gewonden kunnen bij Artsen Zonder Grenzen terecht voor spoedgevallen of chirurgische ingrepen, maar ook de ontheemden in Syrië of de vluchtelingen in de buurlanden kunnen bij de organisatie terecht voor medische verzorging.

© MSF-AZG
© MSF- AZG

In Syrië proberen de teams van Artsen Zonder Grenzen aan de noden van de bevolking die in het conflict gevangen zit te voldoen, maar door de vele beperkingen en de groeiende onveiligheid kunnen de teams hun hulpacties maar moeilijk uitbreiden, laat staan een overzicht krijgen van de humanitaire en medische noden in de getroffen gebieden.

Gewonden verzorgen in Syrië

De voorbije maanden kon Artsen Zonder Grenzen vier ziekenhuizen openen in het noorden van Syrië, dat in handen is van gewapende oppositiegroepen. In die ziekenhuizen voert de organisatie medische spoedbehandelingen en chirurgische ingrepen uit.Sinds eind juni 2012 verzorgden onze teams al meer dan 2.500 patiënten en voerden ze zo’n 550 chirurgische ingrepen uit. De meeste letsels waren door geweld veroorzaakt: er waren schotwonden bij, maar ook open beenbreuken en door granaatscherven veroorzaakte letsels. Niet alleen strijders van de oppositie- en regeringstroepen raken gewond, ook vrouwen en kinderen zijn vaak het slachtoffer. Naargelang de hevigheid van het conflict kunnen mensen al dan niet de zorginstellingen bereiken en dus varieert het aantal behandelingen in het ziekenhuis sterk.Bovendien zijn veel mensen ook hun huizen ontvlucht. In slechts enkele maanden tijd zag één van de Syrische dorpen waar Artsen Zonder Grenzen actief is, haar bevolking toenemen van 6.000 naar 30.000 inwoners. Veel families vonden onderdak in scholen. De teams van Artsen Zonder Grenzen voorzien er proper water en plannen de verdeling van hulpgoederen voor de getroffen gezinnen.Als antwoord op de toenemende medische noden en het gebrek aan medische voorraden schonk Artsen Zonder Grenzen tonnen medische en andere hulpgoederen aan veldhospitalen en ziekenhuizen in de gouvernementen Homs, Idlib, Hama en Deraa, én aan de Syrische Rode Halve Maan in Damascus.

Jordanië: behandeling van Syrische slachtoffers van geweld

Artsen Zonder Grenzen behandelt ook Syrische slachtoffers van geweld in het Jordaanse Amman,waar de organisatie een chirurgisch programma heeft lopen dat in 2006 aanvankelijk op poten werd gezet voor slachtoffers van de oorlog in Irak.De voorbije vier maanden was zo’n 45 procent van alle patiënten van het chirurgisch ziekenhuis echter afkomstig uit Syrië. Tussen juni 2011 en september 2012 werden in het ziekenhuis 289 patiënten opgenomen, de helft van hen onderging een chirurgische ingreep. Bovendien krijgen behandelde patiënten psychologische bijstand en is hun verblijf is gratis. Ook in het vluchtelingenkamp Zaatari (Jordanië) verblijven om en bij de 30.000 Syrische vluchtelingen. Enkele medewerkers van Artsen Zonder Grenzen bezochten het kamp om de gewonden op te sporen die een chirurgische ingreep nodig hadden.

Medische hulp voor vluchtelingen in buurlanden van Syrië

Naarmate het Syrische conflict in hevigheid toeneemt, vluchten duizenden mensen naar de buurlanden. Artsen Zonder Grenzen voorziet basisgezondheidszorg en mentale bijstand voor de Syrische vluchtelingen in Irak, Jordanië, Libanon en Turkije.In Libanon hebben de meesten onder hen zich in het noorden van het land gevestigd, in Tripoli, waar Artsen Zonder Grenzen medische hulp biedt. Maar ook in de Bekaa-vallei, waar de meeste Syrische vluchtelingen Libanon binnenkomen, is Artsen Zonder Grenzen actief. Tot op vandaag hebben de teams van Artsen Zonder Grenzen al meer dan 11.600 medische consultaties en meer dan 1.700 individuele psychologische consultaties uitgevoerd.In Irak is Artsen Zonder Grenzen de belangrijkste medische hulpverlener in het Domeez vluchtelingenkamp, in het noorden van het land, waar 15.000 mensen verblijven. Sinds mei van dit jaar voerden onze teams er meer dan 20.500 consultaties uit.In Turkije is Artsen Zonder Grenzen actief langs de Syrische grens, in Kilis, maar ook in de Turkse hoofdstad Istanbul, waar de organisatie psychologische bijstand verleent aan burgers die de conflictgebieden zijn ontvlucht.Artsen Zonder Grenzen blijft zich inzetten voor alle slachtoffers van het conflict en zal ook haar activiteiten in Syrië en de omringende landen blijven uitbreiden.