Sociale media

  • NL
Open the menu

Sterftecijfer in Zuid-Sudan twee keer hoger dan alarmdrempel


Een onderzoek dat eind juli werd gedaan in het vluchtelingenkamp Batil in Zuid-Sudan bevestigt het vermoeden van de teams van Artsen Zonder Grenzen ter plaatse: de cijfers wijzen op een catastrofale situatie, met dramatisch veel kindersterfte.

© Olga Overbeek/AZG-MSF. Batil, 2012.
© Olga Overbeek/AZG-MSF. Batil, 2012.

De vluchtelingen begonnen toe te stromen in het kamp Batil begin juni 2012, toen er 35.000 mensen uit de Sudanese staat Blauwe Nijl de grens overstaken. Batil ligt in een overstromingsvlakte en er was oorspronkelijk geen enkele voorziening voor de vluchtelingen. Nu is het regenseizoen aangebroken, is er wateroverlast en is het kamp zo goed als onbereikbaar over de weg. Dat bemoeilijkt de hulpverlening sterk.

Nochtans is die hulpverlening meer dan nodig, want de toestand in het kamp is kritiek. Het sterftecijfer voor kinderen jonger dan vijf is in Batil meer dan twee keer zo hoog als de alarmdrempel. Elke dag sterven in Batil drie of vier kinderen jonger dan vijf. Jonge kinderen zijn bijna altijd een kwetsbare groep in noodsituaties en in Batil maken kinderen jonger vijf 58 procent van alle sterfgevallen uit.

“De cijfers weerspiegel precies wat wij hier elke dag zien”, zegt Helen Patterson, medisch coördinator van Artsen Zonder Grenzen in Zuid-Sudan. “Dit is een catastrofe. De helft van alle kinderen jonger dan twee is ondervoed; mensen moeten overleven in de koude en het nat; honderden mensen krijgen diarree en ademhalingsziektes. Ons ziekenhuis wordt overstelpt met patiënten wiens toestand kritiek is.”

Meer dan negentig percent van alle sterfgevallen is gelinkt aan diarree, waarbij ook ondervoeding vaak een rol speelt. Een kwart van de kinderen jonger dan vijf is ondervoed en tien procent lijdt aan de ernstigste, acute vorm van ondervoeding, die onmiddellijke behandeling vereist.

In het veldhospitaal van Artsen Zonder Grenzen in Batil liggen meer dan 1600 kinderen met ernstige acute ondervoeding. Elke week moeten ongeveer dertig van deze kinderen met levensbedreigende complicaties opgenomen worden op de afdeling intensieve zorg

Het regenseizoen en de koude nachten maken de situatie nog moeilijker. Veel families hebben maar een deken, dat zes of meer personen moeten delen. In juni waren ontstekingen van de luchtwegen nog maar goed voor 10% van de raadplegingen die Artsen Zonder Grenzen hield, maar dat is intussen opgelopen tot een alarmerende 40%.

Artsen Zonder Grenzen heeft meer dan 180 internationale en 800 lokaal aangeworden medewerkers die aan de slag zijn in de vijf kampen voor Sudanese vluchtelingen in Zuid-Sudan. De eerste noodhulpprojecten werden opgestart in november 2011, toen de eerste vluchtelingen aankwamen in de kampen Yida en Doro. “We doen alles wat we kunnen” zegt Helen Patterson, “maar we botsen tegen de limieten van wat er technisch mogelijk is om medewerkers en materiaal naar hier te halen, en levens te blijven redden.