Sociale media

Open the menu

Respecteer ziekenhuizen!

Het traumacentrum van AZG in Kunduz was het enige in het noorden van het land dat gratis chirurgische zorg verstrekte aan de gewonden uit naburige provincies. Op 3 oktober vorig jaar werd het ziekenhuis gebombardeerd door het Amerikaanse leger. 42 mensen, onder wie 14 AZG-medewerkers, werden gedood en tientallen anderen werden gewond. De Amerikaanse overheid heeft het voorlopig onderzoek afgerond. AZG zal het analyseren en bepalen of het voldoende licht werpt op de schaduwplekken en de onbeantwoorde vragen. Maar voorlopig zal AZG, zonder voldoende garanties van alle oorlogvoerende partijen, de Afghaanse overheid en het Amerikaanse leger inbegrepen, geen teams meer sturen naar Kunduz!

Zoals dokter Joanne Liu, internationaal voorzitter van AZG, het stelde voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties: "In Afghanistan, in de Centraal-Afrikaanse Republiek, in Zuid-Soedan, in Soedan, in Syrië, in Oekraïne of in Jemen worden ziekenhuizen geregeld gebombardeerd, aangevallen, geplunderd of in brand gestoken. Het medisch personeel wordt bedreigd. De patiënten worden afgemaakt in hun bed. Deze aanvallen op gezondheidsinstellingen veroorzaken een slachtpartij onder de burgerbevolking. Naast de vele doden en gewonden die ze maken, verwoesten ze het organiseren van hulp. Ze maken het leven onmogelijk."

Als reactie op deze interventie heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 3 mei unaniem een resolutie goedgekeurd die stelt dat medische instellingen, verzorgend personeel en patiënten moeten beschermd worden tijdens conflicten. Al moet dat natuurlijk ook gerespecteerd worden…

Terug naar het dossier "AZG aan het bed van Afghaanse vrouwen en pasgeborenen"