Sociale media

  • NL
Open the menu

Operatie “Zuil van Verdediging” in bezette Palestijnse Gebieden: AZG biedt eerste noodhulp


Een eerste medisch team met drie medewerkers van AZG slaagde erin op zondag 18 november de Gaza-strook te bereiken. Extra medewerkers, zoals anesthesisten, specialisten in reanimatie en chirurgen zullen het team in de komende dagen vervoegen.

© Mateja Stare/AZG-MSF
© Mateja Stare/AZG-MSF

In de dagen volgend op de lancering van de operatie 'Zuil van Verdediging', schonk Artsen Zonder Grenzen geneesmiddelen en ander materiaal waarvan gemeld werd dat er een tekort aan is in de centrale apotheek van Gaza (verdovingsmiddelen, chirurgische geneesmiddelen, medische kits om gewonden te behandelen). Er zullen nog meer schenkingen volgen om de tekorten aan te vullen.

Het opblaasbaar ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen kan worden ingericht als triagecentrum (waarbij de patiënten die het meest dringend hulp nodig hebben,  voorrang krijgen), en als operatiezaal voor basischirurgie. Het ziekenhuis, dat in 2011 werd opgezet binnenin het Nasser-ziekenhuis, in Khan Younis, in het zuiden van de Gaza-strook, werd tot nu toe gebruikt voor onze gespecialiseerde chirurgische programma’s.*

Veertig Palestijnse personeelsleden werken voor Artsen Zonder Grenzen in de Gaza-strook. Twee verpleegkundigen en drie kinesisten werken in de hulppost van Artsen Zonder Grenzen in Gaza-stad. Door de onveiligheid geraakten de laatste zes dagen evenwel slechts vijf patiënten tot in deze hulppost. Artsen Zonder Grenzen plant de capaciteit van deze hulppost op te voeren, zodat hier ook patiënten kunnen worden opgevangen die uit het ziekenhuis werden ontslagen.

We evalueren de situatie in de ziekenhuizen van de Gaza-strook om te bepalen welke hulp nodig is. Aangezien de chirurgische teams in Gaza zeer ervaren zijn in oorlogschirurgie, is het waarschijnlijker dat teams van Artsen Zonder Grenzen er intensieve en postoperatieve zorg voor hun rekening zullen nemen.

 “Dit nieuwe offensief doet de al fragiele humanitaire en volksgezondheidssituatie nog verder aftakelen. Artsen Zonder Grenzen klaagde het politiseren van het Palestijnse gezondheidssysteem en de impact van het dubbele conflict – dat tussen Israeli’s en Palestijnen en tussen Palestijnen onderling – al aan sinds 2006. De bevolking lijdt onder het jarenlange conflict, de beperkte toegang tot bepaalde vormen van gezondheidszorg, en tekorten aan geneesmiddelen en andere medische voorraden”, zegt Virginie Mathieu, landenverantwoordelijke voor Artsen Zonder Grenzen in de Palestijnse gebieden.

* In juli 2010 tekende Artsen Zonder Grenzen een akkoord met de gezondheidsautoriteiten in Gaza en opende er een programma voor reconstructieve chirurgie. Verschillende keren per jaar voeren chirurgen, verpleegkundigen en anesthesisten van Artsen Zonder Grenzen er chirurgische ingrepen uit. De teams werken nauw samen met chirurgen en ander personeel van het Nasser-hospitaal in Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook.